2017, ročník 26, číslo 2

Úvodník

Trendy v knihovnách

Atlas knihoven

Ocenění

Ústřední knihovnická rada

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY; SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY; ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA ČR

Koncepce a strategie

Rozhovor

Vzdělávání

Celostátní akce

SALAJKOVÁ, Ilona
KOŠANOVÁ, Martina
BIČÍKOVÁ, Martina

Z ústředních orgánů

Z odborných orgánů

Z regionů

STRBÍKOVÁ, Dagmar
KRATOCHVÍLOVÁ, Monika

Kolektivní členové informují

NEKOLOVÁ, Kateřina

Ze zahraničních knihovnických spolků

Přihlásit se k odběru 2017, ročník 26, číslo 2