Propagace v praxi aneb Mininoviny Městské knihovny Valašské Meziříčí

Pod názvem Knihovníci na radnici – zprávy včasné aneb co se děje v Krásně začala v roce 2005 naše knihovna vydávat tištěný černobílý dvouměsíčník (dále mininoviny), který přinášel informace o aktuálním dění v knihovně, o akcích, které připravujeme, o tipech na čtení. Dvouměsíčník měl čtyři strany formátu A5 a byl distribuován poštou klientům, kteří o něj projevili zájem. V podstatě nahradil tištěné pozvánky na akce, které jsme distribuovali od roku 1990 taktéž poštou. A proč jsme se dali do tvorby mininovin? Protože nám chybělo informování veřejnosti právě o tom, co děláme, chtěli jsme dostat do jejich podvědomí i naši činnost, co se děje v knihovně, když je třeba zavřeno, co děláme se školami, jak dopadají soutěže, které vyhlašujeme, jaká byla ta či ona akce pro veřejnost a mnoho dalšího. A proč název Knihovníci na radnici aneb zprávy včasné co se děje v Krásně? Naše knihovna sídli v historické budově krásenské radnice a Krásno je část města Valašské Meziříčí, no není to krásné? Nic lepšího nás tehdy nenapadlo.

Mininoviny Knihovníci na radnici z roku 2005Mininoviny Knihovníci na radnici z roku 2005

S nástupem sociálních sítí a se vzrůstajícím počtem klientů s e-mailovými adresami jsme dospěli k názoru, že ani my nebudeme pozadu a zkusíme mininoviny dělat jinak. V lednu 2014 tak celkově změnily svou podobu a začaly se distribuovat již jen jako elektronický bulletin. Nazvali jsme je Mininoviny, protože jsme jim tak již skoro deset let říkali a říkali jim tak i naši klienti. Z černobílého dvouměsíčníku se stal barevný měsíčník, ze čtyř stránek jsme obsah rozšířili na stránek šest až deset podle aktuální potřeby. Do těchto mininovin se nám vejde daleko více informací z našich akcí, fotografií, pozvánek, zajímavostí, tipů na čtení, dá se s ním lehce pracovat. Vytváříme ho v programu Microsoft Publisher, který je velmi intuitivní, a kdo ovládá kancelářský balík Microsoft Office, okamžitě se v něm zorientuje. Grafiku i rozvržení jsme si dělali sami. Hromadně ho distribuujeme do e-mailových schránek našich klientů, kteří si odběr novinek zvolí zadáním své e-mailové adresy na našich webových stránkách. Mininoviny vystavujeme i na našem webu – máme takto zpřístupněny všechna čísla od roku 2005.

Mininoviny po své proměně v roce 2014 Mininoviny po své proměně v roce 2014

Zatím poslední proměnou prošly naše mininoviny v lednu letošního roku. Důvodem byl jednotný vizuální styl prezentace naší knihovny. V lednu 2017 jsme spustili nové webové stránky (obsadily druhé místo v soutěži BIBLIOWEB 2017), jejichž součástí je i nové logo knihovny. Do designu webových stránek sjednocujeme postupně všechny dokumenty, které na nich zveřejňujeme. A mininoviny jsou toho součástí. Spoustu věcí děláme na koleně, učíme se za pochodu, ale jde to. Teď je pro nás výzva se naučit pracovat s grafickým programem InDesign, který je pro práci s tiskovinami asi nejlepším softwarem.

Současná podoba mininovin

Současná podoba mininovinSoučasná podoba mininovin

V rubrice Aktuálně klienty informujeme o tom, co připravujeme, které nové služby zavádíme a které akce chystáme. Rubrika Ohlédnutí je věnována akcím a všemu zajímavému, co v naší knihovně proběhlo. V rubrice Tipy upozorňuje na knihy, deskové hry, mluvené knihy atd., zkrátka na vše zajímavé, co je v naší knihovně možné si vypůjčit. Pro děti je určena zábavná stránka s úkoly a omalovánkami, nechybí celkový plakát na akce v příslušném měsíci a samozřejmě kontaktní údaje a otevírací doba. Uzávěrka je přibližně k 25. předešlého měsíce. Snažíme se, aby mininoviny měli klienti ve svých schránkách vždy první den aktuálního měsíce. Grafiku a texty mám na starosti já, distribuci a vystavení na webu kolega „ajťák“ Tomáš Stříteský a korektury mají na starosti kolegyně z oddělení pro děti a pro dospělé (sem tam nám ovšem stejně něco uteče). Tím, že počet stran není omezen, je rozsah každého vydání odlišný. Někdy máme potřebu toho čtenářům říci víc a někdy méně. Jak se nám daří, posuďte sami, aktuální číslo najdete na našem webu.

Obrazový doprovod poskytla Městská knihovna Valašské Meziřící.

Komentáře k článku