Rytířský řád lomnických čtenářů se rozrůstá

knihovně v jihočeské Lomnici nad Lužnicí si – stejně jako knihovníci v ostatních knihovnách – své čtenáře hýčkáme, jak jen to jde. Cestu si k nám hledají všechny věkové kategorie a díky úzkému kontaktu s naší místní školou máme možnost pracovat s nejmenšími dětmi i se staršími dětmi včetně pubescentů.

Důležitou roli hrají návštěvy žáčků první třídy. Jsme staří známí již z dob, kdy k nám chodili na hrátky s mateřinkou. Prvňáčci do naší knihovny během školního roku v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka oficiálně zavítají čtyřikrát. Během těchto návštěv můžeme postupně sledovat, jak mravenčími krůčky dohání své starší kamarády-čtenáře. Vyvrcholením jejich snažení je slavnostní pasování na rytíře našeho čtenářského řádu v rámci Slavnosti slabikáře. Tento ceremoniál pořádáme pravidelně od roku 2006 kolem poloviny června.

První třída lomnických rytířů z roku 2006
První třída lomnických rytířů z roku 2006

Prvňáčci si s paní učitelkou připraví zhruba dvacetiminutový program, ve kterém nechybí zpěv, divadelní scénka, rytmická cvičení, ale především krátký textík na důkaz čtenářské zdatnosti. Vyvrcholením programu, který bedlivě sledují pozvaní rodiče a prarodiče, je pasování na rytíře stylově knihou (z projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka), kterou současně pyšným žáčkům-čtenářům předáváme. Poslední roky nechybí šerpování a drobné dárečky.

Letošní lomničtí rytíři
Letošní lomničtí rytíři

Letošní lomničtí rytíři s paní učitelkou
Rytíři s paní učitelkou

Všem přítomným v závěru přečte knihovnice text z pamětního listu předaného dětem spolu s knihou:

„Titul tento jest propůjčen pouze hrdinům těm, jež dokázali poraziti nepřítele z nepřátel nejstrašnějších, hrůznou Negramotnici, jež dlouhá léta panovnicí říše Negramotnosti jest a neustále napadá království Vzdělanosti vzkvétající za vlády ctihodné paní Moudrosti.“

Úplný závěr patří slibu našich nových čtenářů. Letos závazný slib za celkem dvacet pasovaných žáčků přečetla zdatná prvňačka. Zvládla to na jedničku podtrženou a podtrhla tak smysl našeho setkání – chuť číst a získávat nový a nový rozhled. Těšíme se na setkání třeba o prázdninách, kdy rádi přivítáme nejen naše rytíře.

Fotografie pocházejí z archivu IKS a Městské knihovny Lomnice nad Lužnicí.

Komentáře k článku