Návštěvy muzeí – novinka pražské organizace SKIP

Autor: 

Číslo: 

Rubrika: 

Klíčová slova: 

Region: 

Pražský SKIP v letošním roce podpořil myšlenku, že by bylo vhodné pořádat více akcí pro své členy, kteří se zajímají o dění v (pražských) muzeích.

Důvodů je hned několik:

  • řada výstav úzce tematicky souvisí s profilem fondů našich knihoven;

  • muzea jsou vydavateli odborných příruček a knih, které nejsou mnohdy široké knihovnické veřejnosti dostatečně známy;

  • pracovníci knihoven se často podílejí na informačním zabezpečení odborných pracovníků, kteří v muzeích připravují výstavy;

  • knihovník by měl/mohl vědět o některých zajímavých kulturních počinech ve svém městě nejen z oznámení na kulturních webech.

Vstup i prohlídka pro kolektivní i individuální členy pražské organizace SKIP jsou často zdarma nebo za snížené vstupné (nebráníme se ani tomu, pokud maminky knihovnice či tatínkové knihovníci vezmou po dohodě na výstavu i své hodné potomky předškolního věku).

Prohlídky se konají ve všední dny. Domlouváme nejen obyčejnou návštěvu muzea, ale snažíme se zajistit tzv. komentovanou prohlídku, kdy nás výstavou provede sám autor výstavy nebo například odborný garant expozice. Prohlídka bývá na vysoké odborné úrovni a mohou se klást dotazy odborné i všetečné. Výklad i s prohlídkou  expozice zabere přibližně jednu až dvě hodiny. Pokud instituce, která expozici připravila, má i vlastní knihovnu, můžeme být součástí akce i prohlídka této knihovny.

Zatím jsme – od začátku roku 2017 – zorganizovali tři prohlídky výstav.

Dne 23. března 2017 se uskutečnila prohlídka výstavy Pražské veduty 18. století v Muzeu hlavního města Prahy. Byla doplněna komentářem autora výstavy dr. Jiřího Lukase. Téměř 200 grafických listů (vedut) nám ukázalo Prahu známou i neznámou, místo, které se stalo dějištěm mnoha událostí (korunovací, bitev, obléhání i například přírodních katastrof), na což také veduty reagovaly. U příležitosti výstavy byla vydána i stejnojmenná česko‒anglická publikace.

Dne 19. dubna 2017 proběhla prohlídka Chlupáčova muzea historie Země na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Expozicí nás provázel její kurátor dr. Mazuch. Někteří z nás jsme se díky prohlídce vrátili do dětských let, kdy nás zajímali trilobiti, dinosauři a naučné dokumenty i dobrodružné filmy s touto tematikou. Poté jsme navštívili místní Knihovnu geologie, v níž právě probíhala výstava Radim Kettner, zakladatel moderní geologické školy.

Z Chlupáčova muzea historie Země
Z Chlupáčova muzea historie Země

Z Chlupáčova muzea historie Země
Z Chlupáčova muzea historie Země

Dne 12. června 2017 jsme navštívili výstavu První křik, první pláč v Muzeu hlavního města Prahy. Výklad k ní poskytli autorka výstavy Mgr. Pavla Státníková a porodník MUDr. Prokop Remeš. Výstava je koncipována jako procházka životem skutečné porodní báby z 19. století. Exponáty nám ukázaly stav porodnictví a péče o matku a dítě v této době. K výstavě byla vydána i doprovodná publikace Ludmila Kapalínová - porodní bába sobínská : od sousedské asistence k institucionalizovanému porodnictví v Praze a okolí.

Výstava První křik, první pláč
Výstava První křik, první pláč

Prohlídka výstavy První křik, první pláč
Prohlídka výstavy První křik, první pláč

Ukázka exponátů
Ukázka exponátů

Doprovodná publikace
Doprovodná publikace

Muzeum hlavního města Prahy, ve kterém se výstava koná
Muzeum hlavního města Prahy, ve kterém se výstava koná

Na uspořádání prohlídek se domlouváme i s dalšími muzei a specializovanými expozicemi. V blízké době nás čeká návštěva Neviditelné výstavy na Novoměstské radnici a výstavy Člověk v náhradách v Národním technickém muzeu.

Napadá Vás, kterou výstavu bychom mohli zařadit do plánu na rok 2018? Sdělte nám to prosím prostřednictvím e-mailu zuzana.formanova@pedf.cuni.cz. Děkujeme!

Autorkou fotografií je Linda Jansová z Národní knihovny ČR. Upoutávka na výstavu První křik, první pláč a obálka doprovodné publikace byly poskytnuty Muzeem hlavního města Prahy.

Komentáře k článku