O časopise

Bulletin SKIP vydává Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) jako svůj spolkový časopis.

Vydavatel

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Mariánské náměstí 190/5
110 00 Praha 1

IČO: 40765407
DIČ: CZ040765407

Tematické zaměření

Tematicky se Bulletin SKIP zaměřuje na oblast knihovnictví a zahrnuje jak odborné příspěvky, tak příspěvky pojednávající o činnosti SKIP.

Periodicita

Časopis vychází čtyřikrát ročně. Tato čtyři čísla jsou doplňována zvláštními čísly (ta budou i nadále vydávána i v tištěné podobě). Přehled dosud vydaných zvláštních čísel je k dispozici na webu SKIP.

Financování

Vydávání časopisu podporuje Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím dotací z programu Knihovna 21. století.