Z prvňáčků se v Městské knihovně v Humpolci stali písmenkoví rytíři

V lednu 2017 začal v dětském oddělení Městské knihovny v Humpolci tradiční projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, zaměřený na čtenáře z prvních tříd základních škol. Do projektu podporujícího čtenářství, který realizuje SKIP, se v tomto školním roce přihlásilo 44 žáků. Děti se během knihovnických lekcí, které se konaly každý měsíc, dozvídaly, jak se mají chovat ke knížkám a v knihovně, jak být správným čtenářem nebo jak si vybrat knížku. Plnily rovněž související úkoly. Za snahu a šikovnost získaly vždy papírový střípek z helmy rytíře Kiliána.

S živým rytířem se malí čtenáři setkali při závěrečné návštěvě knihovny v úterý 6. června 2017. Děti přicházely ke knihovně za zvuku bubnů. Zaujatě si prohlížely rytíře a vojáky, kteří je vítali před vstupem do knihovního sálu. Prvňáčci přečetli lyrické pohádky z knížek básníka Michala Černíka. Všem přítomným tak dokázali, že číst už umí. Rytíř v brnění a dva jeho vojenští pomocníci vyslechli také přísahu a sliby malých písmenkových rytířů.

Prvňáčci předčítají rytířům
Prvňáčci předčítají rytířům

Dárečky čtenářům předala místostarostka Ing. Lenka Bartáková. Knížky z projektu SKIP děti obdržely z rukou vedoucí knihovny Ludmily Trnkové. Ta jim také popřála mnoho čtenářských úspěchů. Poděkovala také šermířské skupině Sígři za její vystoupení. Připomněla, že velký podíl na čtení mají samozřejmě rodiče a paní učitelky. Děti jim za jejich snahu nezapomněly hlasitě zatleskat.

Vedoucí knihovny předává knížku z projektu SKIP
Vedoucí knihovny předává knížku z projektu SKIP

Rytíř Kilián nakonec děti pozval na malé rytířské klání. Čtenáři zjistili, co se stane s rytířem, který nedodržuje své sliby. Souboj byl přijat s velkým nadšením. Děti z knihovny odcházely s množstvím dárečků a novými zážitky.

Ukázka šermířského souboje v parku před knihovnou
Ukázka šermířského souboje v parku před knihovnou

Autorkou fotografií je Ivana Haslingerová.

Komentáře k článku