Kolegium knihovníků Velká Morava

Ve středu 19. dubna 2017 se ve Velkém sále Knihovny Jiřího Mahena v Brně uskutečnilo první letošní kolegium regionu SKIP Velká Morava. Kolegium ve významu sdružení osob společných zájmů nacházíme již v antickém Římě a do dnešních dob tento jeho význam zůstal důsledně zachován. Sešli se jak zástupci institucionálních, tak individuálních členů, aby načerpali nové podněty pro svoji knihovnickou práci a dověděli se o plánech Velké Moravy po letošní rok. Již tradičně patří první body programu informacím o chystaných aktivitách a aktuálním zprávám z výkonného výboru SKIP. Také v letošním roce byly vyhlášeny tzv. malé regionální projekty a připraven společný zájezd, tentokrát do Krajské knihovny v Žilině. Horkou novinkou byla informace o založení profilu regionu SKIP Velká Morava na Facebooku.

S inspirací pro Březen měsíc čtenářů vystoupily kolegyně Ludmila Holbíková a Romana Kindlová z Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně, následovala prezentace o činnosti brněnské pobočky Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Vítaným zpestřením programu byla komentovaná prohlídka brněnské synagogy Agudas Achim (tj. Svazek bratří) v ulici Skořepka. Vstupné za účastníky velkoryse uhradil SKIP Velká Morava.

Účastníci odcházeli z jarního kolegia obohaceni nejen spoustou nových podnětů, inspirací a zážitků z exkurze, ale zejména ze vzájemného setkání, které se neslo tradičně v přátelském duchu. Vždyť SKIP je hlavně o lidech, knihovnících nadšených pro svoji každodenní práci. Ani první letošní kolegium nebylo v tomto směru výjimkou.

Komentáře k článku