Exkurze do pražských knihoven v první polovině roku 2017

Pražská organizace SKIP pro své individuální i kolektivní členy tradičně pořádá exkurze do pražských knihoven a dalších informačních institucí.

První exkurzí roku 2017 se stala exkurze do Čítárny Galerie hlavního města Prahy umístěné v Bílkově vile na Hradčanech. Exkurze se konala na konci ledna a zúčastnilo se jí 31 lidí. Čítárna a studovna odborné literatury a časopisů byla ve vile otevřena na podzim roku 2016. Je určena především pro školy a odbornou veřejnost, ale je otevřena pro všechny zájemce. V příjemném prostředí unikátní architektury secesně-symbolistní vily nabízí zájemcům možnost studia uměnovědné literatury, rozsáhlého spektra katalogů k výstavám Galerie hlavního města Prahy i časopisů vztahujících se k výtvarnému umění. V nově otevřené stálé expozici, umístěné ve vile, jsou kromě původního vybavení interiéru prezentována Bílkova díla z jeho vrcholného tvůrčího období.

Bílkova vila
Bílkova vila

Čítárna v Bílkově vile
Čítárna v Bílkově vile

V únoru následovala exkurze do klášterní knihovny řádu františkánů, které se účastnilo 24 zájemců. Knihovna je umístěna v pražském konventu Panny Marie Sněžné. Patří k významným, i když málo známým dochovaným barokním klášterním knihovnám v Praze a někdy je také nazývána „malým Strahovem“. Stěny jsou obloženy pozoruhodnými barokními knihovními regály s vyřezávanými raně rokokovými nástavci. Klenbu knihovního sálu zdobí štukové kartuše s rokokovými malbami zachycujícími apoštoly, církevní učitele a řádové teology. V knihovně je uchovávána řada cenných tisků a rukopisů. Pražský fond v současné době obsahuje okolo 10 500 převážně starých tisků, asi 1 000 knih z 19. století a 118 inkunábulí. Rukopisy jsou deponovány v Národní knihovně ČR.

Knihovna františkánů
Knihovna františkánů

Březnová exkurze tematicky navázala na exkurzi únorovnou. Navštívili jsme totiž knihovnu řádu augustiniánů. Knihovna se nachází ve farnosti sv. Tomáše na Malé Straně. Prošla pohnutým a ne zcela historicky zdokumentovaným vývojem. Ze středověké sbírky se v klášterní knihovně bohužel nic nezachovalo. Přesto její fond představuje mimořádný knižní celek značné vědecké a historické hodnoty. Zahrnuje více než 18 000 svazků. Starší část knižní sbírky je uspořádána podle oboru a formátu v dubových policích podél sálu, které jsou zdobeny vyřezávanými akantovými nástavci s kartušemi. Exkurze se zúčastnilo 25 lidí.

Knihovna augustiniánů
Knihovna augustiniánů

V dubnu jsme se od tématu klášterních knihoven odchýlili – šli jsme se podívat do moderního Archivu a knihovny výtvarného umění se sídlem v Centru současného umění DOX. Vše podstatné o historii a současné podobě archivu nám představil sám jeho zakladatel a tvůrce Jiří Hůla. Provedl nás databází českých výtvarných umělců, kterou archiv spravuje a která je důležitým zdrojem informací z této oblasti. Od ledna 2010 archiv v centru DOX provozuje odbornou knihovnu a v přilehlém prostoru Malé věže pořádá výstavy. V knihovně je zpřístupněná pouze část dokumentů - základní literatura a vybraná periodika. Díky vstřícnosti Národní technické knihovny získal Archiv do střednědobého pronájmu velké a zařízené sklady v Praze-Písnici. Kromě vlastních prostor s uloženým fondem jsme si mohli prohlédnout právě probíhající výstavu kalendářů. Exkurze se zúčastnilo 23 zájemců.

Výklad o Archivu a knihovně výtvarného umění
Výklad o Archivu a knihovně výtvarného umění

V květnu a v červnu pak proběhly exkurze do již navštívených knihoven pro zájemce, kteří se na exkurzi nedostali v prvním termínu. V květnu se konala exkurze do Čítárny Galerie hlavního města Prahy v Bílkově vile, které se zúčastnilo 24 osob. Poslední exkurze před prázdninami se uskutečnila v klášterní knihovně františkánů a přišlo na ni 26 zájemců.

Celkem tedy v prvním pololetí roku 2017 proběhlo šest exkurzí do čtyř knihoven, celkový počet účastníků exkurzí činil 153.

Autorkou fotografií je Vladana Pillerová z Národní knihovny ČR s výjimkou fotografie z Centra současného umění DOX. Tu pořídila Marcela Buřilová z Vyšší odborné školy informačních služeb.

Komentáře k článku