41. seminář knihovníků muzeí a galerií v Západočeském muzeu v Plzni

Ve dnech 5.–7. září 2017 se uskuteční 41. seminář knihovníků muzeí a galerií, který pro své členy i zájemce z řad odborné veřejnosti tradičně připravuje Knihovnická komise při Asociaci muzeí a galerií České republiky, z. s. V letošním roce se organizace semináře ujalo Západočeské muzeum v Plzni.

Odborný program bude rozdělen do tří bloků. Blok Dotační programy a granty je zaměřen na novinky v programech Ministerstva kultury Veřejné informační služby knihoven, blok Budování a využívání digitálních knihoven a ochrana dat bude reflektovat současný stav a možnosti v knihovnách muzeí a galerií a blok Ochrana knižních fondů se v letošním roce zaměří na možnosti hromadného odkyselování a ochranu fondů 19. století.

Jednotlivá témata přiblíží účastníkům odborní garanti dotačních programů, odborníci z muzeí, galerií, knihoven a odborných škol. Seminář svou účastí podpoří zástupci Ministerstva kultury České republiky, Asociace muzeí a galerií ČR, SKIP a Ústřední knihovnické rady.

Podrobnosti o semináři jsou zveřejněny na stránkách Západočeského muzea v Plzni a na stránkách Asociace muzeí a galerií ČR. Případné dotazy zodpoví PhDr. Ila Šedo, předsedkyně knihovnické komise PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. nebo tajemnice Mgr. Iveta Mátlová.

Komentáře k článku