Regionální valná hromada pražské organizace SKIP

Dne 19. dubna 2017 proběhla regionální valná hromada pražské organizace SKIP, které se zúčastnilo 62 členů.

Účastníci regionální valné hromady
Účastníci regionální valné hromady

Účastníky přivítala předsedkyně pražské organizace SKIP Mgr. Lenka Maixnerová. V úvodu zazněla odborná přednáška Trendy v oblasti bibliografických formátů aneb Má MARC budoucnost? PhDr. Kláry Rösslerové, Ph.D., z Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (textová podoba přednášky je k dispozici v podobě samostatného článku).

K. Rösslerová při přednášce

K. Rösslerová při přednášce
K. Rösslerová při přednášce

Účastníci schválili výroční zprávu a čerpání rozpočtu pražské organizace SKIP za rok 2016 a vzali na vědomí zprávu dozorčí komise. Následovalo představení plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2017.

L. Maixnerová přibližuje činnost výboru za předcházející období a plány do budoucna
L. Maixnerová přibližuje činnost výboru za předcházející období a plány do budoucna

V závěru Roman Giebisch za regionální výbor poblahopřál PhDr. Helze Turkové k jejím 75. narozeninám.

H. Turkové k jejím 75. narozeninám popřál předseda SKIP R. Giebisch
H. Turkové k jejím 75. narozeninám popřál předseda SKIP R. Giebisch

Všechny dokumenty k valné hromadě (výroční zpráva za rok 2016, návrh rozpočtu na rok 2017, hospodaření za rok 2016, plán činnosti na rok 2017), usnesení valné hromady i prezentace, kterou při své přednášce využila K. Rösslerová, jsou dostupné na webu pražské organizace SKIP.

Autorkou fotografií je Linda Jansová z Národní knihovny ČR.

Komentáře k článku