Dílna Vytvořme společně e-knihu 2017

20. dubna 2017 se v krásných historických prostorách Národní knihovny ČR konala jednodenní dílna s názvem Vytvořme společně e-knihu 2017, která navazovala na úspěšnou akci z roku 2016. Pořádala ji pražská organizace SKIP a Národní knihovna ČR. Pro účastníky dílny bylo k dispozici vše potřebné – od počítačů vybavených náležitými programy přes ukázku různých typů čteček až po malé občerstvení, při kterém bylo možné diskutovat o jednotlivých krocích tvorby e-knih.

Zkušení lektoři Bc. Zuzana Hartmanová, Mgr. Marta Jílková a Jonáš Vohrna provedli účastníky všemi nástrahami a úkoly. Vzájemně se vhodně doplňovali, předávali účastníkům své znalosti a zkušenosti a podle potřeby jim poskytovali svou podporu. Dílna byla určena pro zkušenější uživatele počítače, konkrétně pro ty, kteří se již setkali například s jazykem HTML nebo s kaskádovými styly. Lektoři nicméně byli schopni pomoci i účastníkům, kteří měli v tomto směru jen malou zkušenost.

V první – teoretické – části dílny dostali účastníci praktické rady týkající se výběru titulu pro digitalizaci a zjistili, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých typů publikací a formátů e-knih. Součástí tohoto bloku byly i základní informace o autorskoprávní problematice. Toto téma iniciovalo řadu otázek, které se týkaly například výpůjček a různých typů licencí. Časový limit bohužel neumožnil vše probrat detailně, dovolil však zmínit alespoň základní ekonomické aspekty, např. náklady na produkci a výpůjčky e-knihy.

Účastníci dílny
Účastníci dílny

V praktické části dílny dostal každý z účastníků část titulu ke zpracování. Práce začínala úpravou skenovaných stránek knihy, konkrétně převedením skenovaného textu do textového editoru. Následovala instruktáž k různým nástrojům pro korektury a formátování a k jejich nastavení a praktickému použití (přiblížena byla i práce s makry). Dalším krokem bylo nastavení vzhledu stránky a potřebných stylů. Výsledkem byl text v podobě, která se již dala převést do formátů pro chystanou e-knihu, tedy do formátu EPUB, PRC nebo HTML.

Marta Jílková
Marta Jílková

Při práci s knihou měli účastníci možnost vyzkoušet si práci v programech CalibreSigil. Během přednášek lektoři předávali i praktické vlastní zkušenosti, doporučovali literaturu a další užitečné odkazy k tématu, např. rozsáhlou publikaci Jak se dělá e-kniha: příprava elektronických publikací ve formátech EPUB a MOBI Vladimíra Pistoria a Pavla Kočičky z roku 2015 (ISBN 978-80-87855-15-7). Bylo jen na účastnících, jaké kvantum informací jsou schopni vstřebat a následně zhodnotit ve své praxi. Všichni účastníci proto jistě uvítali jak prezentaci z dílny, tak praktického průvodce tvorbou e-knihy. Průvodce zpracovali přímo lektoři, kteří jej navíc obohatili na základě otázek položených v rámci dílny. Oba dokumenty účastníci obdrželi na konci dubna 2017.

Jonáš Vohrna
Jonáš Vohrna

Zkušený tým následně finalizoval jednotlivé části zpracovávané knihy. Všichni účastníci již mají možnost najít v e-knihovně Městské knihovny v Praze svůj malý příspěvek k jejímu digitálnímu fondu – e-knihu Hříchy pro pátera Knoxe, jejímž autorem je Josef Škvorecký.

Autorkou fotografií je Linda Jansová z Národní knihovny ČR. Další fotografie ze semináře jsou zveřejněny na Facebooku.

Komentáře k článku