Pasování prvňáčků na čtenáře v Novém Hrozenkově

Škola, čtení, knihy, knihovna – to je základní myšlenka aktivity, která si získala (a stále získává) velkou oblibu u učitelů, knihovníků, rodičů a především dětí. Ano, mluvím o pasování prvňáčků na čtenáře. Ve škole dostanou prvňáčci za čtení známku a v knihovně za své celoroční snažení přijetí do řádu čtenářského a odměnu v podobě drobných dárečků.

Stejně jako mnoho jiných knihovnic a knihovníků řeším finance a přemýšlím, z jakého koláče ukrojit, abych mohla děti odměnit. Proto velmi vítám projekt SKIP Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Obecní knihovna Nový Hrozenkov se do projektu přihlásila poprvé a získala knihy pro 18 dětí. Při pasování bylo možné využít právě skutečnosti, že tento projekt cílí na rozvoj čtenářských návyků a dovedností již od prvního ročníku školní docházky, a knihou Lapálie v Lampálii z projektu SKIP obohatit dárkové balíčky pro děti.

Slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře se uskutečnilo 29. května 2017. Akce měla u nás premiéru, a tak jsme byli všichni velmi napjati, jak to dopadne.

Královna z kouzelného království knih přečetla slavnostní čtenářský slib, který děti potvrdily svým hlasitým „SLIBUJI“. Rytíř s mečem děvčata a chlapce postupně pasoval na členy řádu čtenářského.

Královna a rytíř z kouzelného království
Královna a rytíř z kouzelného království

Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského
Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského

Nové rytířky a rytíři řádu čtenářského
Nové rytířky a rytíři řádu čtenářského

Nové rytířky a noví rytíři si odnesli pasovací glejt, knížku Lapálie v Lampálii, záložku do knihy se jménem a nápisem „Už jsem čtenář!“, výtisk Čtyřlístku, roční registraci do knihovny, propisku, brožurku o Novém Hrozenkově a něco na zub.

Kromě žáků první třídy se akce jako hosté zúčastnili i předškoláci z mateřské školy. Ti již nyní vědí, na co se mohou příští rok těšit.

Prvňáčci a předškoláci
Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského

Slavnostní ráz podtrhli svou přítomností místostarosta Nového Hrozenkova pan Pavel Jochec a ředitel základní školy Mgr. Igor Haša, kteří k dětem krátce promluvili.

Mgr. Igor Haša, ředitel základní školy
Mgr. Igor Haša, ředitel základní školy

Pavel Jochec, místostarosta Nového Hrozenkova
Pavel Jochec, místostarosta Nového Hrozenkova

Na závěr nás všechny pobavilo divadélko Bublanina ze Vsetína pohádkou Začarovaný les.

Představení divadélka Bublanina
Představení divadélka Bublanina

I děti hrály divadlo
I děti hrály divadlo

Knihovna v Novém Hrozenkově sídlí v krásné, ale prostorově nevyhovující budově v centru obce. Ještě před několika měsíci, když jsem do knihovny nastupovala, se půjčovna nacházela v místnosti o výměře 42 m2 a akce pro děti se zde téměř nekonaly. Po dohodě s paní starostkou a panem místostarostou jsme zprovoznili další místnost, která umožňuje pořádání besed a volnočasových aktivit. Aktuálně je zpracováván projekt na celkovou rekonstrukci knihovny. Pokud vše vyjde a rekonstrukce bude realizována, získá Nový Hrozenkov kulturní stánek, který bude odpovídat nejnovějším trendům. Pasování na čtenáře, besedy pro základní i mateřské školy a obdobné akce přispívají k propagaci knihovny, čtení, vzdělávání a v povědomí občanů se knihovna stává nedílnou součástí života obce.

Na závěr připojuji malý postřeh z letošního pasování prvňáčků: potěšující bylo, že odpoledne po pasování přišli do knihovny dva čerství rytíři řádu čtenářského i se svými staršími sourozenci, kteří do knihovny dříve nechodili...

Fotografie pocházejí z archivu Obecní knihovny Nový Hrozenkov.

Komentáře k článku