Všechna čísla

Článek Číslo
Slovo úvodem 2020, ročník 29, číslo 3/4
Změny ve zpřístupnění děl nedostupných na trhu od roku 2021 2020, ročník 29, číslo 3/4
Městská knihovna Mělník nově v Domě služeb 2020, ročník 29, číslo 3/4
Z lokálu do kravína aneb Kostomlatská knihovna v novém 2020, ročník 29, číslo 3/4
Ze zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP za období září až prosinec 2020 2020, ročník 29, číslo 3/4
Německo: Otevřený dopis knihovníků poslancům za zrovnoprávnění elektronického půjčování 2020, ročník 29, číslo 3/4
Ocenění Knihovna roku a Městská knihovna roku 2020 2020, ročník 29, číslo 3/4
Cenu MARK 2020 získal Mgr. Ondřej Hudeček, Ph.D. 2020, ročník 29, číslo 3/4
V litevských veřejných knihovnách jsou autisté vítáni 2020, ročník 29, číslo 3/4
Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě 2020 2020, ročník 29, číslo 3/4
Zemřela Marie Mudrová 2020, ročník 29, číslo 3/4
Kreativní laboratoř a online vzdělávání v Městské knihovně Tišnov 2020, ročník 29, číslo 3/4
Projekt S knížkou do života (Bookstart) v Litobratřicích 2020, ročník 29, číslo 3/4
Knihovníci Drsného Severu vsadili na vzdělávání 2020, ročník 29, číslo 3/4
Literární Šumava 2020 2020, ročník 29, číslo 3/4
Literární soutěž Střípky z Ráje 2020, ročník 29, číslo 3/4
Aktivity knihovníků – trenérů paměti v roce 2020 2020, ročník 29, číslo 3/4
Městská knihovna Sokolov v novém 2020, ročník 29, číslo 3/4
Klub východočeských knihovnických seniorů v roce 2020 2020, ročník 29, číslo 3/4
S projektem Co nebylo v učebnici vstříc informační gramotnosti žáků 2020, ročník 29, číslo 3/4

Stránky