Všechna čísla

Článek Číslo
Slovo úvodem 2023, ročník 32, číslo 2
Studijní zájezd Plzeňského regionu SKIP do Drážďan 2023, ročník 32, číslo 2
Studijní cesta po francouzských knihovnách 2023, ročník 32, číslo 2
PhDr. Jarmila Daňková: SKIP vnímám jako stmelující prvek pro společenství lidí, kterým jde o propagaci knihoven a budoucnost našeho oboru 2023, ročník 32, číslo 2
Slovo úvodem 2023, ročník 32, číslo 1
Čtenářský klub jako netradiční doplněk přednášek o francouzské literatuře 2023, ročník 32, číslo 1
Digitalizace v Národní knihovně Irska v porovnání s Národní knihovnou ČR – zkušenosti ze studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ 2023, ročník 32, číslo 1
Sedm knihoven v Bavorském lese aneb Poznejme své sousedy 2023, ročník 32, číslo 1
Jak získat 3D tiskárnu do knihovny – praktické zkušenosti z dolnochaberské knihovny 2023, ročník 32, číslo 2
Britská knihovna očima české knihovnice 2023, ročník 32, číslo 2
V Mokrém byly vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže Vesmír bez hranic 2023, ročník 32, číslo 1
Od módní přehlídky po promítání aneb V Městské knihovně Planá nad Lužnicí to žije 2023, ročník 32, číslo 1
Exkurze do Národní knihovny ČR 2023, ročník 32, číslo 1
Exkurze do Místní veřejné knihovny v Praze – Dolních Chabrech 2023, ročník 32, číslo 1
V rekonstruované Knihovně Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem najdete i obýváček 2023, ročník 32, číslo 2
Exkurze do Muzikologické knihovny Ústavu dějin umění AV ČR 2023, ročník 32, číslo 1
Lekce kyberbezpečnosti v Městské knihovně Neratovice 2023, ročník 32, číslo 2
S knížkou do života (Bookstart): jak opravdu vstoupit S knížkou do života: metodická příručka pro práci knihoven s rodiči a dětmi v novorozeneckém a kojeneckém věku 2023, ročník 32, číslo 1
Trojjazyčnému festivalu LITERATURA 2022 vládla kvalitní literatura 2023, ročník 32, číslo 1
Návštěva mikrobiologických laboratoří a konzervátorských pracovišť na Slovensku a v Polsku 2023, ročník 32, číslo 1

Stránky