SKIPování 2017: Hoříme pro práci

Dne 6. dubna 2017 se pod názvem Hoříme pro práci uskutečnil již 5. ročník SKIPování, tj. setkání středočeských knihovníků. Cílem projektu je vzdělávání knihovníků napříč jednotlivými knihovnickými zaměřeními. Akce je určena pro vedoucí pracovníky, pracovníky výpůjčních služeb i akvizitéry a katalogizátory.

Tentokrát jsme se sešli v nových prostorách Pedagogické knihovny J. A. Komenského v Praze.

Na programu byla přednáška MUDr. Jany Králové Peclové nazvaná Syndrom vyhoření a konfliktní generační vztahy a situace na pracovišti. Ve své činnosti se často setkáváme se situací, kdy knihovníci pracují s velkým nasazením a vkládají do své práce nadšení a entuziasmus. Podstupujeme tedy možná větší riziko než pracovníci jiných profesí. Hrozí totiž nebezpečí zklamání, smutku a deprivace z případných překážek. Po takovém delším pracovním vypětí se může stát, že se začneme potýkat s tzv. syndromem vyhoření. Nejedná se o ztrátu zájmu o profesi, ale o nedostatek psychické síly čelit případným dalším nepříznivým podmínkám (ve vztahu k pracovnímu kolektivu, vůči čtenářům a veřejnosti, vůči zřizovateli). Přednášející proto poskytla rady, jak takovým situacím předcházet, jak na ně reagovat či jak si v momentech psychické zátěže můžeme pomoci sami. Pozornost byla věnována také rozdílům mezi generacemi (jinak bude problém řešit např. 22letá knihovnice a jinak knihovnice v závěru své profesní kariéry).

Přednáška o syndromu vyhoření
Přednáška o syndromu vyhoření

Následovalo slavnostní předání ocenění Papilio Bibliothecalis, o kterém Vás informujeme v samostatném článku.

Nemohlo by však být SKIPování, abychom nemluvili o SKIP. Členka regionálního výboru Lada Čubová krátce připomněla akce a události středočeské organizace SKIP v roce 2016 a přiblížila akce plánované na letošní rok.

Účastníci 5. ročníku SKIPování
Účastníci 5. ročníku SKIPování

Na samý závěr dne jsme se ve společné diskuzi zamysleli nad základními otázkami: Hořím pro SKIP? Hořím se SKIPem? Hořím? Pokusili jsme se více pozastavit nad tím, co středočeský SKIP dělá, zda má jeho činnost vůbec smysl a zda na jeho činnost členská základna reaguje pozitivně.

Autorkou fotografií je Regina Svobodová z Městské knihovny Mělník.

Komentáře k článku