V Knihovně Kroměřížska byli oceněni mladí autoři

Klub dětských knihoven Zlínského kraje zastoupený knihovnicemi z oddělení pro děti a mládež (z Knihovny Kroměřížska, Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně) uspořádal již tradiční autorskou literární soutěž. Byla určena dětem ve věku od šesti do patnácti let. Děti psaly prózu, poezii nebo tvořily komiks vždy na téma, které zadala knihovna.

Na Zlínsku autoři psali na téma „Jsem pánem svého času“, ve Vsetíně na téma „Můj domov, moje město, můj svět“. V Uherském Hradišti si tématem „Co se u nás vypráví“ připomněli 760. výročí vzniku města a podobně v Kroměříži si tématem „S knihovnou mě baví svět“ připomněli pro změnu 120. výročí založení knihovny.

Poroty v jednotlivých knihovnách měly velmi těžký úkol, když z došlých prací musely vyhodnotit vždy ty nejlepší (soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích). Vítězové okresních kol postoupili do krajského kola.

Slavnostního vyhlášení výsledků se letošní rok ujaly knihovnice v Kroměříži. Dne 18. května tak v konferenčním sále knihovny přivítaly nejen autory vítězných prací, ale také jejich doprovod. Pozdravit je přišli ředitelka knihovny PhDr. Šárka Kašpárková a vedoucí odboru kultury Města Kroměříž Mgr. Pavel Zrna. O kulturní program se postarali žáci hudebního a literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Kroměříž.

Předávání cen vítězům krajského kola literární soutěže
Předávání cen vítězům krajského kola literární soutěže

Konferenční sál zcela zaplnili vítězové Zlínského kraje se svým doprovodem
Konferenční sál zcela zaplnili vítězové Zlínského kraje se svým doprovodem

Výstupem autorské literární soutěže je sborník vítězných prací, který obdrželo všech 40 oceněných dětí. Nezbývá než doufat, že pohled na vytištěné dílo s jejich vlastním jménem se pro ně stane motivací do další literární činnosti.

Autorkou fotografií je Lucie Čevelová z Knihovny Kroměřížska.

Komentáře k článku