21. ročník semináře Literární Šumava aneb Literární putování po Radnicku a Rokycansku

Pořadatelem mezikrajového literárně-vlastivědného semináře Literární Šumava ve dnech 25. až 27. 5. 2017 byla regionální organizace SKIP Plzeňského kraje ve spolupráci s Městskou knihovnou A. J. Puchmajera v RadnicíchMěstskou knihovnou Rokycany, grantovou podporu poskytl projekt Knihovna 21. století Ministerstva kultury ČR. Zúčastnilo se 40 knihovníků z Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje.

Účastníky slavnostního zahájení 21. ročníku semináře pozdravil místostarosta Radnic František Blovský. Své město a knihovnu, nesoucí jméno Antonína Jaroslava Puchmajera, zakladatele první České čtenářské společnosti radnické, představila kolegyně Alena Kratochvílová. Od svého založení v roce 1818 knihovna několikrát změnila jméno i umístění. Dnes poskytuje moderní knihovnické a informační služby v prostorách na náměstí K. Šternberka 533, spravuje ji Město Radnice a metodicky ji vede Městská knihovna Rokycany. Pro zajímavost lze dodat, že knihovna dodnes opatruje několik tisků orazítkovaných původním razítkem (i samotné razítko) s textem Jsem česká kniha. Posilovala jsem český národ v těžkých dobách. Chci mu ještě dlouho sloužit, a proto mě šetři! – Děkuji!

Pamětní deska Antonína Jaroslava Puchmajera v Radnicích
Pamětní deska Antonína Jaroslava Puchmajera v Radnicích

S průvodcem v osobě pana Kellera, bývalého starosty města, jsme navštívili expozici v Muzeu Josefa Hyláka a prošli městem, o němž jsou dochovány nejstarší zmínky už z roku 1336. Pamětní desky na domech připomínají působení známé léčitelky Boženy Kamenické, cestovatele RNDr. Josefa Kořenského nebo místo narození operní pěvkyně Gabriely Roubalové, která přijala umělecké jméno La Boema (italsky Češka). Program prvního dne uzavřela večerní přednáška Mgr. Jiřího Hlobila ze Západočeské galerie v Plzni na téma významné kulturní osobnosti Rokycanska, Zbirožska a Podbrdska.

Druhý den jsme společně navštívili zříceninu hradu Krašov s jedinečným výhledem na řeku Berounku. Hrad Krašov byl jedním z nejstarších šlechtických hradů u nás. Někdy před rokem 1232 jej nechal postavit Jetřich z rodu Hroznatovců. Sloužil zejména k ochraně královského hradu Týřov, později byl přestavěn renesančně, s bohatě vybaveným zázemím v předhradí. Po roce 1785 hrad ztratil hospodářský význam a zpustl. Nyní je v péči Spolku pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova, který se jako nezisková organizace stará o opravy zdiva, údržbu okolí a zajišťuje průvodcovské služby.

Sluncem prozářenou krajinou nás následně autobus odvezl do obce Svinná, části obce Hlohovice. Tvrz ve Svinné pochází ze 14. století. Původně gotická tvrz byla renesančně přestavěna rodem z Běšin a od roku 1725 přináležela k liblínskému panství. Ke konci 18. století byl v jejím sousedství postaven nový zámek a tvrz přestala sloužit svému účelu. Po druhé světové válce byla tvrz ve správě zemědělského družstva, zchátrala a nakonec byla málem zbořena, neboť její stav byl v roce 1960 žalostný. Naštěstí byl majetek v 90. letech 20. století navrácen potomkům původních majitelů. Ti ji od roku 2000 postupně opravují a při naší návštěvě nám naznačili, co vše se skrývá za rekonstrukcí historického objektu.

Další zastávkou se stala středisková knihovna ve Stupně, která opakovaně reprezentovala kraj v soutěži Knihovna roku. Stále vylepšuje vybavení prostor pro své čtenáře i nabídku pořadů pro veřejnost. Pod vedením knihovnice Jaroslavy Kiršové je tak skutečným kulturním centrem obce.

Nedaleká rozhledna Na vrchách v Břasích není jen místem s krásným výhledem na okolní krajinu, ale slouží i pro přenos dat. Odtud je i naše společná fotografie.

Společná fotografie
Společná fotografie

Pokračoval i odborný program semináře. RNDr. Petr Kraft nám ve své přednášce osvětlil původ unikátních rokycanských kuliček, pocházejících ze středního ordoviku. Křemité kulovité pecky mohou v dutině obsahovat prvohorní zkameněliny, trilobity a drobné ulity. Svoje nálezy nám přinesla na ukázku kolegyně Ivana Polívková. Historií vzniku a působení první české čtenářské společnosti A. J. Puchmajera (1818) a následně spolku Puchmír nás provedla Mgr. Pavla Suchá. „Šumavské téma“ na seminář vnesli Martina a Vladimír Kožíškovi představením vlastní publikace Šumava Františka Malocha.

Rokycanské kuličky
Rokycanské kuličky

V Městské knihovně v Rokycanech přivítali účastníky semináře ředitelka Jana Aubrechtová a místostarosta města Mgr. Jan Šašek a spolu s nimi folklórní soubor Rokytí. Knihovna je příspěvkovou organizací města, je pověřenou knihovnou pro 58 malých knihoven, služby veřejnosti poskytuje od 8 do 18 hodin, zajišťuje knihy i předčítání pro nedaleký dům s pečovatelskou službou. Je zapojena do soutěže Kamarádka knihovna, připravuje bohatý program pro školy i ostatní veřejnost. Oblíbená je letní čítárna a půjčovna na místním koupališti, inspirací pro mnohé byla místní „semínkovna“. Po prohlídce knihovny jsme měli možnost navštívit kostel Panny Marie Sněžné s výkladem Mgr. Jany Bělové, Ph.D., a ukázkou hry na varhany a také vystoupit na věžní ochoz a projít si expozici Muzea Dr. Bohuslava Horáka. Stihli jsme i krátkou procházku městem. Pak už byl prostor jen na krátkou rekapitulaci programu a poděkování spolupracovníkům.

Městská knihovna Rokycany
Městská knihovna Rokycany

Další ročník semináře se uskuteční v Černé v Pošumaví.

Autorkou fotografií je Hana Hendrychová ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Komentáře k článku