Noc literatury aneb Jděte to toho!

Noc literatury považuji za jeden z nejzajímavějších projektů, k němuž se knihovny pomalu připojují a který by mohl mít šanci aspirovat na stejně výrazné postavení, jaké má Noc s Andersenem.

Iniciátorem a hlavním pořadatelem Noci literatury jsou Česká centra, která jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí zřízenou pro celkovou propagaci České republiky v zahraničí.

Literární happening Noc literatury je samostatným projektem Českých center, který vychází z předpokladu, že literatura odráží duchovní atmosféru i hodnotový systém společnosti a jako nástroj vzájemného porozumění a kulturní výměny napomáhá odstraňovat komunikační bariéry.

Záměrem projektu Noc literatury je netradičním způsobem přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení, která se během jednoho večera uskuteční na atraktivních či běžně nedostupných místech. Trojí atraktivitou projektu, tedy spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace, usiluje projekt o vytvoření jedinečného kulturního zážitku pro širokou veřejnost. Už tradičně se projekt uskutečňuje v předvečer zahájení Světa knihy, největšího knižního festivalu v České republice, tedy obvykle ve středu ve druhém květnovém týdnu.

S myšlenkou pořádat Noc literatury přišla Česká centra už v roce 2007, letos v květnu proběhl již 11. ročník a čtení ukázek současné evropské literatury si užilo na tisíce posluchačů. V průběhu minulých let mohli návštěvníci poznat zajímavá místa pražské Letné, Smíchova, Libně, Malé Strany, Dejvic a dalších městských částí. Projekt se rozšířil do dalších zemí a díky spolupráci se SKIP také dalších měst České republiky, kde příležitost účastnit se tohoto ojedinělého projektu dostaly i knihovny.

A jak vlastně probíhá Noc literatury? Čtení probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00, začátky vždy v půlhodinových intervalech, poslední čtení začne ve 22.30. Místa jsou situována blízko sebe, aby jich návštěvníci akce stihli za večer navštívit co nejvíce. V Praze se čte na přibližně na 20 místech, jinde obvykle na čtyřech až pěti místech. Tento model jsme přijali i v České Lípě a Noc literatury dnes patří k našim významným projektům, na který se velmi připravujeme a docela těšíme. Ostatně letos jsme ji uspořádali už popáté!

Noc literatury v České Lípě

Noc literatury v České Lípě

Noc literatury v České Lípě

Noc literatury v České Lípě
Noc literatury v České Lípě

A jak konkrétně se vše připravuje? Na začátku roku se k projektu přihlásíte, někdy na přelomu února a března dorazí z Českých center seznam knih, z nichž se budou ukázky číst a v těsném závěsu i samotné vybrané texty z jednotlivých knih. Ty je třeba rychle přečíst a vybrat ty, které se vám líbí, o nichž se domníváte, že zaujmou. Pak si vyberete předčítače a nakonec místo, kde se bude číst. Zbývá jen propagace, plakáty, informace, pozvánky, e-maily atd. K propagaci lze využít jednotnou grafickou úpravu a podporu z Českých center. Podaří-li se, že předčítač rezonuje s textem i čtecím místem, výsledný efekt bude neobyčejný a zážitek z poslechu mimořádný. Důležité je, aby se jednotlivá čtecí místa nacházela blízko sebe, protože jinak návštěvník nestačí během půl hodiny vyslechnout četbu a dojít na další místo. Je tedy vhodné si vybraná místa prověřit i z hlediska docházkové vzdálenosti (nejlépe pět minut). V uplynulých pěti ročnících jsme v České Lípě takto četli v kavárnách, muzeích, šatlavě, na radnici, v redakci, v jídelně, v galerii, na hradě, ve sklepě i v průjezdu a vždy samozřejmě i v knihovně, kde jsme prostor uspořádali nějak „jinak“. Četli nám amatérští i profesionální divadelníci, známí, přátelé, ale i významné osobnosti, třeba paní starostka. Všechny to vždy moc baví, i když návštěvnost není nikterak bouřlivá. Přece jen jde o čtení, o naslouchání, vnímání, představivost a soustředění. A to jak víme, dá dost práce a ne všichni sdílejí nadšení pro takové aktivity. A právě proto to stojí za to! Jděte do toho!

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Česká Lípa.

Redakční poznámka: Jedná se o upravenou verzi příspěvku vydaného ve 2. letošním čísle časopisu SVĚTLIK.

Komentáře k článku