Chvíli se zdržím / I'll be a while – ocenění Knihovny Jiřího Mahena v Brně za nejlepší video propagující čtení

V letošním roce zaznamenala Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) se spotem Chvíli se zdržím výrazný úspěch v mezinárodní soutěži krátkých knihovnických videí A Corto di Libri (ACDL). Soutěž vyhlašuje organizace IFLA (Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí) a letos se konal již devátý ročník akce. Pravidla soutěže umožnovala knihovnám zasílat videa do tři kategorií – natáčet a soutěžit bylo možné s reklamním spotem, dokumentem nebo krátkým fiktivním příběhem. Každá oblast byla vymezena specifickými požadavky pro tvorbu, společným prvkem však zůstalo stěžejní nosné téma – knihovna, knihovníci, čtení, čtenářství, resp. vše, co s podstatou našeho oboru souvisí a je žádoucí vizuálně ztvárnit a co nejlépe propagovat; zvláštní kategorii tvořily metropolitní knihovny, jejichž snímky soutěžily odděleně (viz též podrobná pravidla soutěže). Právě co nejkomplexnější pohled na čtení a roli knihovny v tomto celoživotním procesu jsme se v KJM rozhodli pojmout jako téma spotu, a jak se brzy ukázalo, jednalo se o skvělou volbu. Ale začněme od počátku – námětem.

Text, který byl vybrán jako zvukový doprovod videa, vzešel ze záměrů knihovny, která se tematikou čtenářství neustále zabývá. Konkrétně se jednalo o upravený výstup z projektu Chytré město čte (2017)1 a samotné video se tak stalo prvním z jeho reálných počinů.

Jak projekt, tak video chápe čtení jako přirozenou součást každodenního života, a to ve všech jeho aspektech. Knihovnu pak pojímá jako prostor, kde je možné tuto potřebu prožít, rozvíjet a podporovat – zapomenout na čas a „chvíli se zdržet“. Čtenářská dovednost, jakkoliv zdánlivě jednoduchá, je hodnota, kterou je třeba rozvíjet a kultivovat. Je to dovednost, jež je základním předpokladem lidského poznávání a osobnostního rozvoje. Je dokázáno, že míra čtení je přímo úměrná míře našeho společensko-politického angažmá2. Čtení (ze všech činností nejvíce) prohlubuje empatii, tj. pochopení druhého.3

Upoutávka na video Chvíli se zdržím (zdroj: archiv Knihovny Jiřího Mahena v Brně)
Upoutávka na video Chvíli se zdržím (zdroj: archiv Knihovny Jiřího Mahena v Brně)

Chtěli jsme video s myšlenkou, které zaujme pozitivním vyzněním, vtipem i aktuálností, a tak jsme ke spolupráci oslovili profesionály, mladé tvůrce z kreativního studia Morning Pug. Postupně jsme se shodli na mozaice rozmanitých záběrů čtoucích lidí, situací spojených se čtenářstvím a doprovodných animací (tweety, Facebook aj.) a finální scénář byl na světě. Jednotlivé záběry vizuálně podtrhují klíčová slova mluveného textu na pozadí, v nadsázce k nim tvoří lehký kontrapunkt, přičemž jako celek působí video harmonicky a kompaktně. Na první pohled spot upoutá čistým provedením, svižným a příjemným valčíkovým tempem a profesionální úpravou. Vyroben je v české a anglické verzi. Vlastní natáčení probíhalo v interiérech KJM (Ústřední knihovna) a exteriérech (fotbalový stadion, kašna, knihovní lavička Jiřinka aj.). Produkčně se na tvorbě podíleli zaměstnanci knihovny, dobrovolníci i další instituce (Národní divadlo Brno, TJ Start Brno aj.). A výsledek?

Knižní veletrh v Turíně (zdroj: archiv Knihovny Jiřího Mahena v Brně)
Knižní veletrh v Turíně (zdroj: archiv Knihovny Jiřího Mahena v Brně)

Odměna přišla v podobě ceny za nejlepší video podporující čtení a čtenářství (nejlepší video napříč kategoriemi), kterou jsme 20. května 2017 v rámci slavnostního vyhlášení vítězů ACDL #9, realizovaného u příležitosti Mezinárodního knižního veletrhu v Turíně, převzali z rukou Fabia Melelli, předsedy mezinárodní poroty a zástupce organizace italského ministerstva kultury CEPPEL (Centrum pro knihy a čtení). Celkem se letošního ročníku soutěže účastnilo 31 videí z celého světa, dalšími oceněnými byly knihovny ze Sicílie (fikce), kanadského Halifaxu (reklama) a argentinského Buenos Aires (dokument). Podrobnosti k výsledkům soutěže jsou dostupné na webu ACDL.

Slavnostní předání cen vítězům (zdroj: web soutěže A Corto di Libri, získáno 29. 6. 2017)
Slavnostní předání cen vítězům (zdroj: web soutěže A Corto di Libri, získáno 29. 6. 2017)

Plakát A Corto di Libri (zdroj: web soutěže A Corto di Libri, získáno 29. 6. 2017)
Plakát A Corto di Libri (zdroj: web soutěže A Corto di Libri, získáno 29. 6. 2017)

Diplom A Corto di Libri (zdroj: archiv Knihovny Jiřího Mahena v Brně)
Diplom A Corto di Libri (zdroj: archiv Knihovny Jiřího Mahena v Brně)

Na okraj ještě připomeňme, že se jedná již o druhý úspěch KJM na mezinárodním poli. V roce 2014 si knihovna převzala na konferenci IFLA World Library and Information Congress v Lyonu cenu IFLA Marketing Awards za projekt čtenářské tramvaje (obsadila první místo).

Mezinárodní úspěch a cena nás těší, nejen proto chceme dále s videem pracovat a využívat jej k propagaci čtenářství a knihovny mezi čtenáři i nečtenáři z řad široké veřejnosti. Příležitostí bude jistě celá řada – setkání u čtenářské tramvaje, rozmanité akce ve veřejném prostoru, nejrůznější semináře, oslavy významných výročí, další aktivity projektu Chytré město čte (Čtenářská akademie) aj. Nechť se náš počin stane inspirací pro ostatní kolegy v knihovnách.

Komentáře k článku