Debata Kniha versus digitál v Městské knihovně v Praze

Městská knihovna v Praze si jako hlavní téma roku 2017 zvolila dětské čtenářství. Téma Dítě a kniha se tak prolíná mnoha aktivitami knihovny a samozřejmě se nejedná vždy jen o akce určené přímo dětem.

22. března 2017 – u příležitosti Března měsíce čtenářů – proběhla v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí veřejná debata s názvem Kniha versus digitál. Účastníci debaty hledali odpovědi na otázky řady psychologů, sociologů i rodičů: Jsou digitální technologie a jejich vliv na rozvoj zejména dětských schopností hrozbou, mýtem nebo faktem, se kterým se musíme smířit? Ovlivňuje používání digitálních technologií učení, pozornost a vývoj lidské osobnosti? Můžeme se používání digitálních technologií vyhnout? Jaké jsou zkušenosti z vyloučených lokalit? Funguje tablet stejně jako kniha? A jsou děti-nečtenáři reálně ohroženy vyloučením? Působí digitální technologie na člověka jinak než čtení obyčejné papírové knihy? Máme pro to data z důvěryhodných průzkumů?

Diskuze se účastnila socioložka Michaela Slussareff, psycholožka Petra Štarková a Martin Kovalčík z organizace Člověk v tísni. Moderátorem byl Pavel Kocourek.

Účastníci debaty, zleva Pavel Kocourek, Michaela Slussareff, Petra Štarková a Martin Kovalčík

Účastníci debaty, zleva Pavel Kocourek, Michaela Slussareff, Petra Štarková a Martin Kovalčík
Účastníci debaty, zleva Pavel Kocourek, Michaela Slussareff, Petra Štarková a Martin Kovalčík

Debata přilákala řadu posluchačů
Debata přilákala řadu posluchačů

Celou debatu podrobně popisuje článek Jana Lukavce publikovaný na serveru iLiteratura.cz.

Nepochybně zajímavý je pak i sestříhaný záznam z této debaty dostupný na YouTube:

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny v Praze.

Komentáře k článku