Knihovnické putování 2017

Letos jsme se ve středočeském regionu SKIP vypravily (žádný knihovník) do loni zmodernizované, zrestaurované, vylepšené, zkrátka úžasné Městské knihovny v Poděbradech. Část knihovnic do Poděbrad vyrazila autobusem z Prahy. Cesta byla neplánovaně doplněna o nepříjemnou a neavizovanou objížďku, přesto skupina na místo dorazila včas. Druhá část, která to má blíž k Poděbradům, jela do města vlakem.

Městská knihovna v Poděbradech
Městská knihovna v Poděbradech

V poděbradské knihovně na nás již čekala její ředitelka Vladimíra Zemánková a ochotné knihovnice, které pro nás na zahradě připravily občerstvení.

Poté jsme prošly oddělení pro dospělé čtenáře. To je sice rozděleno do řady místností, ty jsou však propojeny jednotlivými otevřenými vstupy. Jen v tomto oddělení knihovna eviduje přes 2 500 registrovaných čtenářů, kteří si mohou vybírat ve volném výběru. Nalezneme zde i bohatou nabídku cizojazyčné literatury. Tu využívají zejména zahraniční vysokoškolští studenti.

V přízemí se také nachází informační oddělení, kde si zájemci mohou nechat naskenovat či zalaminovat dokumenty nebo si je nechat svázat do hřebenové vazby.

Ve druhém patře, do kterého se dá vyjet výtahem nebo vyjít po schodech, je umístěno oddělení pro děti. V něm jsme obdivovaly výzdobu, různé herní koutky, grafickou úpravu MDT, rozdělení literatury a také vlastní kuchyňku a toaletu. Kromě knih se v oddělení pro děti půjčují i tematické kufříky a deskové hry.

Dětské oddělení
Dětské oddělení

Tematické kufříky v dětském oddělení
Tematické kufříky v dětském oddělení

Postupně jsme s úžasem a nadšením prošly i další oddělení knihovny, tedy čítárnu, studovnu a hudební oddělení.

Hudební oddělení čtenářům nabízí hudbu českých i zahraničních interpretů různých žánrů (celkem se jedná o přibližně dva tisíce nosičů), přes 400 audioknih a více než 300 filmů na DVD.

Poděbradská knihovna připravuje řadu besed, přednášek, pravidelné tvořivé dílny, tradiční Noc s Andersenem nebo celoroční soutěž pro děti Lovci perel. V průběhu celého roku získávají děti perly jednoduše tak, že jsou aktivními čtenáři.

V prvním poschodí v přednáškovém sále jsme si mohly ještě prohlédnout výstavu 140 let výroby skla v Poděbradech.

V 11.30 nás již čekala PhDr. Jana Hrabětová, která nás provedla kolonádou a náměstím. Dozvěděli jsme se zajímavosti z historie lázeňství a města Poděbrady. Objevily jsme i vilu, kde se natáčí Ordinace v růžové zahradě. Tato vila  je mimochodem dílem známého architekta Josefa Fanty.

Společná fotografie
Společná fotografie

Květinové hodiny
Květinové hodiny

Ve 12.30 nás v zahradě knihovny čekalo „slané“ občerstvení. Ve 13.00 jsme na náměstí nastoupily do místního vláčku, který nás dovezl na pobočku Žižkov. Ta disponuje čítárnou a výpůjčním oddělením pro dospělé čtenáře a rovněž dětským oddělením s herním koutkem. Sál knihovny je využíván i pro různé kulturní akce, otevřeno je zde každý den kromě středy.

Poděbradský vláček
Poděbradský vláček

Pobočka Žižkov
Pobočka Žižkov

Vláčkem jsme pak pokračovaly na pobočku Přední Lhota, která má otevřeno jedenkrát týdně – vždy ve čtvrtek. Je součástí nově opraveného a otevřeného Společenského domu. Tento původně starý dům se podařilo renovovat a zachovat přitom starý ráz budovy v novém „hávu“. I zde na nás čekalo malé občerstvení.

Pak už na nás čekal autobus, který nás odvezl do Prahy.

Fotografie pocházejí z archivu středočeské regionální organizace SKIP.

Komentáře k článku