Zájezd se SKIP Velká Morava do Krajské knihovny v Žilině

Ve středu 24. května 2017 se uskutečnila dlouho očekávaná studijní cesta knihovníků regionu Velká Morava do Krajské knihovny v Žilině. Cesty se zúčastnilo celkem 44 osob.

Slovensko je destinace, která nás zaujala již v loňském roce, kdy jsme navštívili Univerzitní knihovnu v Bratislavě. Žilina bývá právem označována jako „slovenský Norimberk“ nebo „perla na Váhu“. Patří mezi jedno z nejhezčích slovenských měst, které je navíc od roku 1924 sídlem krajské knihovny s městskou funkcí.

O současném působení této knihovny pak názorně vypovídají základní statistické údaje za rok 2016, viz tab. 1.

Tab. 1: Krajská knihovna v Žilině v číslech (rok 2016)

Údaj Hodnota
plocha knihovny pro uživatele (v m²) 3 180
počet knihovních jednotek 283 404
roční přírůstek 6 046
počet registrovaných uživatelů 11 579
z toho do 15 let 3 150
počet návštěvníků 202 695
počet výpůjček 699 395

Knihovna je příspěvkovou organizací Žilinského samosprávného kraje a působí jako kulturní, informační, vědecká a vzdělávací instituce poskytující v rámci své územní působnosti všeobecný a neomezený přístup občanů k informacím.

Je metodickým, statistickým a koordinačním centrem knihoven okresů Žilina a Bytča a Žilinského kraje. Působí současně jako městská knihovna pro obyvatele města Žilina.

Jako největší regionální knihovna v Žilinském kraji poskytuje služby v ústřední knihovně a šesti pobočkách na území města. Je nejnavštěvovanější kulturní organizací Žilinského kraje.

Je jednou ze šesti knihoven na Slovensku, ve kterých Britská rada v Bratislavě založila Britské centrum na podporu výuky a studia anglického jazyka a současné britské literatury. Knihovna zpřístupňuje literaturu v polském, anglickém, německém, francouzském, španělském a ruském jazyce.

Mezi její zahraniční partnery patří Knihovna města Ostravy a Knihovna Kroměřížska, v rámci Euroregionu Beskydy spolupracuje s Ksiaznicou Beskidzkou v Bielsku-Bialej a Městskou knihovnou ve Frýdku-Místku.

Za vybudování literárního parčíku u knihovny získala Krajská knihovna v Žilině nejvyšší ocenění nadace VOKA (Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity) za přínos pro komunitní rozvoj.

Nejvýznamnější událostí v knihovně je každoročně Dětské léto v knihovně, které se koná v období července a srpna. Jedná se o tematicky rozmanité aktivity pro děti (i nečtenáře knihovny) v průběhu letních prázdnin s cílem vytvářet pozitivní vztah dětí ke knihovně, ke knize a obecně k literatuře.

Při procházce městem mnohé z nás zaujaly nové knihobudky, které mají svou webovou stránku a jejichž iniciátorem byla žilinská televize Fénix.

Vladislav Raška, ředitel Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, při průzkumu knihobudky (foto: Jiří Blažek, Městská knihovna ve Slavkově u Brna)
Vladislav Raška, ředitel Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, při průzkumu knihobudky (foto: Jiří Blažek, Městská knihovna ve Slavkově u Brna)

Společná fotografie ve foyer krajské knihovny v Žilině (foto: Monika Kratochvílová, Moravská zemská knihovna)
Společná fotografie ve foyer krajské knihovny v Žilině (foto: Monika Kratochvílová, Moravská zemská knihovna)

Přehled fotografií ze zájezdu je dostupný na Google Photos.

Komentáře k článku