Pro autory

Kam mám svůj příspěvek poslat?

Příspěvek prosím zašlete na adresu šéfredaktorky Bulletinu SKIP PhDr. Lindy Jansové, Ph.D.: linda.jansova@gmail.com.

Jaké může mít příspěvek téma?

V Bulletinu SKIP zveřejňujeme jednak příspěvky pojednávající o odborných tématech z oblasti knihovnictví, jednak příspěvky věnované činnosti Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP). Pokud si nejste jisti, zda je Vámi uvažované téma vhodné pro náš časopis, neváhejte nás kontaktovat.

Jaký formát textu mám zvolit?

Texty přijímáme ve formátech DOC, DOCX, RTF, ODT či TXT. Po předchozí domluvě s redakcí je možné dodání textu i v jiném formátu (podobě).

Co má obsahovat soubor s textem příspěvku?

Soubor s textem příspěvku by měl obsahovat přinejmenším:

 • název příspěvku;
 • jméno a příjmení autora (popř. autorů), dále název pracoviště a kontaktní e-mail;
 • vlastní text příspěvku.

Může obsahovat také:

 • údaje o obrázcích (umístění, popisky, autory);
 • tabulky (název, vlastní tabulka);
 • poznámky pod čarou (v jakékoliv podobě);
 • seznam použitých zdrojů (podle ČSN ISO 690).

Podrobnější pokyny jsou uvedeny níže.

Jak mám zaslat obrázky?

Mají-li být do příspěvku zařazeny obrázky (fotografie, grafy apod.), prosíme o jejich zaslání v samostatných souborech ve formátech JPEG či PNG. Posíláte-li více větších obrázků, můžete k jejich doručení do redakce využít např. Úschovnu.

Do souboru s textem příspěvku prosím uveďte popisky k obrázkům, jejich autory (zdroj), a to na místo, kam by měly být vloženy.

Jak mám zaslat tabulky?

Tabulky prosím zařaďte přímo do textu. Nad každou tabulkou uveďte její název.

Jak mám zpracovat poznámky pod čarou?

Poznámky pod čarou mohou být umístěny ve spodní části stránek nebo v závěru textu (v redakci budou upraveny tak, aby byly umístěny v závěru příspěvku).

Jak mám citovat?

K citování používejte normu ČSN ISO 690 v aktuálním znění. Pokud nemáte k dispozici text normy, doporučujeme využít příručku dr. Evy Bratkové dostupnou v rámci Jinonických textů (PDF, 1 MB). Upřednostňujeme citování pomocí číselného systému (viz podrobněji s. 8 až 9 uvedené příručky).

Do kdy mám svůj příspěvek zaslat?

Příspěvek prosím zasílejte do redakční uzávěrky příslušného čísla. Redakční uzávěrky čísel jsou vždy v posledním měsíci čtvrtletí, konkrétně:

 • 10. března (1. číslo);
 • 10. června (2. číslo);
 • 10. září (3. číslo);
 • 10. prosince (4. číslo).

Jak probíhají korektury?

Výraznější zásahy do textu redakce konzultuje s autorem. Drobné stylistické (a podle potřeby i gramatické) úpravy jsou prováděny bez konzultace s autorem.

Kdy časopis vychází?

Časopis vychází v prvním měsíci dalšího čtvrtletí, tj.:

 • v dubnu (1. číslo);
 • v červenci (2. číslo);
 • v říjnu (3. číslo);
 • v lednu (4. číslo).

Jaké údaje o autorech jsou na webu Bulletinu SKIP zveřejňovány?

Uvádíme vždy alespoň jméno a příjmení autora. Tyto základní údaje jsou podle potřeby doplňovány název pracoviště a kontaktní e-mail.

Mohu za svůj příspěvek očekávat honorář?

Za zaslané příspěvky Vám s ohledem na omezené finanční prostředky SKIP bohužel honorář nabídnout nemůžeme.

Jak je zaručeno, že Bulletin SKIP jako online časopis bude zachován i pro další generace?

SKIP má uzavřenu smlouvu s Webarchivem. Ten obsah Bulletinu SKIP pravidelně sklízí a zpřístupňuje.