Jihočeský knihovník roku 2016

Ve středu 15. března 2017 nastala pro jihočeskou regionální organizaci SKIP slavnostní chvíle. V sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích jsme se sešli na vyhlášení ocenění Jihočeský knihovník roku 2016. Vyhlášení se zúčastnilo 55 knihovníků z různých koutů Jihočeského kraje.

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Pohled do sálu
Pohled do sálu

Z nominovaných byly oceněny tyto knihovnice:

  • Ing. Jana Bílková z Městské knihovny Mirovice;

  • Růžena Lepšová z Obecní knihovny Benešov nad Černou;

  • Jitka Pořízková z Městské knihovny v Bavorově;

  • Jana Tůmová z Obecní knihovny v Hrdějovicích;

  • Václava Vyhnalová z Městské knihovny Planá nad Lužnicí.

Všechny oceněné knihovnice kromě běžné knihovnické práce pracují aktivně s dětmi a mládeží, pořádají řadu rozmanitých akcí a patří mezi nejaktivnější knihovníky regionu. Ocenění získaly právě za svou záslužnou práci pro knihovnu i pro obce a města.

Ocenění knihovníkům předala předsedkyně jihočeské regionální organizace SKIP Ivana Troupová a radní pro kulturu Jihočeského kraje Pavel Hroch. Oba knihovnicím za jejich práci poděkovali.

Pavel Hroch, oceněné knihovnice a Ivana Troupová
Pavel Hroch, oceněné knihovnice a Ivana Troupová

O přestávce v programu se při malém pohoštění, které připravily členky regionálního výboru, diskutovalo o práci knihovnic, vyměňovaly se zkušenosti a navazovaly kontakty.

Součástí programu byl i seminář Regionální literatura v elektronických zdrojích knihoven. Účastníci si vyslechli přednášky:

  • Kohoutí kříž (Mgr. Ivo Kareš, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích);

  • Čtení z Písku (Mgr. Věra Matoušová, Prácheňské muzeum v Písku);

  • Šumavské pověsti (Ondřej Fibich);

  • Regionální osobnosti zpracovávané v JVK České Budějovice (Lidmila Švíková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích).

Seminář byl účastníky kladně hodnocen. V příštím roce na něj navážeme akcí na jiné téma.

Fotografie pocházejí z archivu jihočeské regionální organizace SKIP.

Komentáře k článku