22. setkání knihovníků teologických knihoven

Od roku 1993 jsou pravidelně pořádány pracovní semináře, na kterých se setkávají knihovníci z českých teologických knihoven a vyměňují si informace. Setkání vznikla z potřeby vzájemné spolupráce knihoven teologických fakult v nových společenských podmínkách po roce 1989. Postupně se přidávaly další knihovny, jejichž zástupci se setkávali nejčastěji v Praze, Olomouci, Českých Budějovicích a v Brně, ale i na dalších místech (Kroměříž, Třemošná u Plzně, Vranov u Brna).

Poslední – mimochodem již 22. – setkání proběhlo ve dnech 3. a 4. května 2017 a hostitelem se stala pražská Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok se svou knihovnou.

Pro 30 účastníků byl připraven bohatý program, který zahájil předseda SKIP Roman Giebisch příspěvkem o významu SKIP pro knihovny i individuální členy.

Jednotlivá vystoupení semináře se zabývala jak tématy, která zazněla na tomto fóru poprvé (např. informace o možnostech akvizice zahraničních knih z oblasti teologie, příspěvek Snaha o posílení významu knihovny Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy či Friendly Vox – portál, kde mají nevidomí přednost), jiná navazovala na předchozí setkání a odrážela změny, které v daných oborech nastaly (Odborné knihy on-line, Co je nového na portále Obalkyknih.cz, Rok provozu Společného katalogu Evergreen atd.).

Eva Cerniňáková (Knihovna Jabok) a Petra Kleinwächterová (sestra Jordána) z Katolického domova  studujících při vystoupení o Společném katalogu Evergreen (foto: Miroslav Khodl, scanservice a.s.)
Eva Cerniňáková (Knihovna Jabok) a Petra Kleinwächterová (sestra Jordána) z Katolického domova  studujících při vystoupení o Společném katalogu Evergreen (foto: Miroslav Khodl, scanservice a.s.)

Lucie Toman hovoří o zkušenostech s digitalizací v premonstrátském klášteře Teplá (foto: Miroslav Khodl, scanservice a.s.)
Lucie Toman hovoří o zkušenostech s digitalizací v premonstrátském klášteře Teplá (foto: Miroslav Khodl, scanservice a.s.)

Účastníci setkání měli také možnost navštívit dvě zcela odlišné knihovny – v nových prostorách umístěnou Pedagogickou knihovnu J. A. Komenského (ta je součástí Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského) a františkánskou klášterní knihovnu při klášterním konventu Panny Marie Sněžné. Samozřejmě v programu nechyběla ani prohlídka Knihovny Jabok.

Prohlídka Knihovny Jabok (foto: Anna Radoušová, Knihovna Jabok)

Prohlídka Knihovny Jabok (foto: Anna Radoušová, Knihovna Jabok)
Prohlídka Knihovny Jabok (foto: Anna Radoušová, Knihovna Jabok)

Večerní společenské setkání v aule Jaboku vytvořilo dostatečný prostor jak pro přátelské debaty účastníků, tak pro pokračování diskusí o odborných tématech. K dobré náladě přispělo vystoupení kapely Trefa do černého, která je složena ze studentů, pedagogů i přátel školy. Nemalý podíl na zdárném průběhu večera měly i štědré sponzorské dary.

Vystoupení kapely Trefa do černého v rámci společenského večera (foto: Eva Cerniňáková, Knihovna Jabok)
Vystoupení kapely Trefa do černého v rámci společenského večera (foto: Eva Cerniňáková, Knihovna Jabok)

Více informací o setkáních teologických knihoven najdete na stránkách knihovny Evangelické teologické fakulty UK. S prezentacemi jednotlivých přednášejících se můžete seznámit na webu Jaboku.

 

Komentáře k článku