Regionální projekty SKIP Velká Morava v roce 2017

Také v letošním roce schválil regionální výbor SKIP Velká Morava vyhlášení dalšího ročníku tzv. malých regionálních projektů na podporu aktivit v knihovnách do 1,0 úvazku. Mezi knihovníky se podpora těší velkému zájmu. Jejím nesporným přínosem je nárůst počtu institucionálních členů – jednou z podmínek podpory je totiž institucionální členství v regionu Velká Morava. Požadována je také evidence knihovny v databázi Ministerstva kultury ČR.

Přehled podaných a schválených žádostí od roku 2014 do roku 2016 je k dispozici v článku Regionální projekty SKIP Velká Morava v roce 2016 vydaném v prvním letošním čísle Bulletinu SKIP. Letos bylo přijato i schváleno celkem sedm žádostí o podporu, celková požadovaná částka dosáhla 20 000 Kč. Žádnou z požadovaných částek letos nebylo nutné krátit.

Přehled schválených projektů najdete v tab. 1.

Tab. 1: Přehled žádostí schválených v roce 2017

Obec

Kraj

Projekt

Březová

Zlínský

Beseda se Zuzanou Pospíšilovou

Horní Lideč

Zlínský

Nebezpečná anorexie

Hroznová Lhota

Jihomoravský

Školáčci v knihovně – beseda s autorkou

Nový Hrozenkov

Zlínský

I malováním lze psát knihu

Rozdrojovice

Jihomoravský

Po stopách kolonizátorů

Velké Karlovice

Zlínský

Pojďme popřát knihám k svátku

Znětínek

Vysočina

Vytvoř si svoji knihu

Z přehledu vyplývá, že v souladu s vizí Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017–2020 budovat knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra jsou podporovány především projekty komunitního charakteru. Podmínkou při udělení podpory je aktivní zapojení knihovny, např. formou soutěží či workshopů.

Komentáře k článku