S Petrem Cestrem o sedmdesátinách Městské knihovny Krnov, ale také o originálních krnovských novoročenkách

Petr Cestr je dlouholetým ředitelem Městské knihovny Krnov. O něm i o aktivitách krnovské knihovny by Vám tento rozhovor měl prozradit něco více. Věděli jste například, že krnovská knihovna vydává neobvyklé ročenky? Že ne? Neváhejte a čtete dál.

Kudy vedla Vaše cesta ke knihovnictví?

Od čtení pod peřinou a pod školní lavicí vedla k barvitým knihkupeckým počátkům v největší královéhradecké prodejně až ke škole života v práci provozního v experimentálně pojatém novém obchodním domě.

A kudy do Městské knihovny Krnov?

Konkursem na místo ředitele v roce 1992, do kterého se mi ani moc nechtělo, nicméně v němž jsem sliboval výrazné změny. To jsem jako adept přicházející zvenku mohl, nebyl jsem svázán s tím, co bylo.

Pokud se nemýlím, krnovská knihovna letos slaví sedmdesáté výročí svého založení. Kdybyste měl jmenovat pět nejvýznamnějších událostí či milníků v její historii, které by to byly?

Byla to nepochybně automatizace provozu v polovině devadesátých let, organizační osamostatnění knihovny, ale zejména generální rekonstrukce v roce 2003, která výrazně proměnila naše možnosti. Byla to také častá setkání s největšími českými spisovateli, a to s těmi živými v pravidelných podvečerech, ale určitě také setkání s živými i mrtvými velikány literatury prostřednictvím knih z produkce vydavatelství Sixty Eight Publishers díky velkorysému daru manželů Škvoreckých – poslali nám prostě vše, co měli. A nedávnou poctou je pro nás také ocenění v roce 2015, kdy jsme za zdolání knihovnické K2 byli vyhlášeni nejlepší knihovnou Moravskoslezského kraje.

Jak letošní knihovní sedmdesátiny oslavíte?

Tím, že budeme ještě aktivnější. Oslavili jsme to již velkoryse pojatým slavnostním podvečerem a ještě mám v plánu nějaké překvapení. Ale to si nechám pro sebe.

Vaše knihovna nabízí mj. i čtení knih ve vybraných autobusech prostřednictvím QR kódů. Mohl byste našim čtenářům tuto službu představit blíže?

Vybereme knihy dostupné na internetu, přičemž dbáme na to, abychom neporušili autorská práva. Z odkazu, který je na webu, vytvoříme QR kód. Ten je pak cestujícím dostupný v autobusech Osoblažské dopravní společnosti. V každém jejich autobusu jsou dva QR kódy a pokaždé je to jiná kniha.

S jakým ohlasem se čtení v autobusech setkává? Dalo by se to např. srovnat se službou Kniha do vlaku?

Zpočátku byl zájem v autobusech veliký, každý měsíc jsme kódy aktualizovali, nyní již zájem poněkud opadl a postačí obměňování jedenkrát za čtvrt roku. Naproti tomu Kniha do vlaku je daleko využívanější od samého počátku. A její dopad je mnohem širší.

Městská knihovna Krnov již řadu let připravuje originální PF, které přibližují tvorbu krnovských autorů. Vzpomenete si, za jakých okolností a kdy vlastně myšlenka na zavedení těchto netradičních přání vznikla?

Ta vznikla před prvními Vánoci v knihovně, kdy se mi nechtělo rozesílat obvyklá PF. Proč nepopřát přátelům knihovny jinak?

Novoročenky Městské knihovny Krnov
Novoročenky Městské knihovny Krnov

Jak vybíráte text a ilustrace, které se objeví na novoročenkách? Neinspirují Vás například literární kavárny, které v knihovně pořádáte?

Vždycky na podzim se dívám na to, co jsme vydali, a vymýšlím, co tu ještě nebylo. Co se hodí k bilancování a nadějím, když končí rok starý a začíná rok nový. Náměty se pohybují od minulosti po vyznání orientovaná do budoucna.

V jakém nákladu novoročenky vycházejí?

Novoročenky vycházejí v nákladu 300 kusů, přičemž každý exemplář je číslován. Jsou to tedy jakési malé bibliofilie. Lidé to sbírají a vracejí se k tomu.

Při jakých příležitostech a komu obvykle novoročenky předáváte? S jakými ohlasy se setkávají?

V adventním období dostávají novoročenky městští zastupitelé, spolupracovníci knihovny, dlouholetí čtenáři. Určitá část nákladu je k dispozici na pultech knihovny, včetně poboček.

Vaše knihovna díky novoročenkám určitým způsobem přispívá i k prohlubování povědomí o místní historii, neboť častým autorem novoročních textů je krnovský kronikář Vladimír Blucha. Spolupracujete s ním i na jiných projektech?

Jedná se o knihy vydané Městem Krnov v tištěné i v digitální podobě. Máme je k dispozici na webových stránkách anebo také na elektronických čtečkách, které půjčujeme našim čtenářům.

Neuvažujete o souborném vydání novoročenek v podobě elektronické knihy?

Tak to nás dosud nenapadlo, ale je to zajímavá myšlenka a určitě se na ni zaměříme.

Jak jste už zmínil, v roce 2015 Vaše knihovna zdolala knihovnickou K2. Existuje podle Vás i nějaký knihovnický Mount Everest, na jehož vrchol by Městská knihovna Krnov měla vystoupit?

Existuje. Být stále lepší. Získat prostor pro nové aktivity. Pokusit se získat nové mladé čtenáře, aby v labyrintu současné doby našli tu správnou cestu ke čtení.

Děkuji za rozhovor !

Autorem fotografie je Jakub Mruz z Městské knihovny Krnov.

Komentáře k článku