Zakletá obluda a Knížka pro prvňáčka v kuklenské pobočce Knihovny města Hradce Králové

Knížka pro prvňáčka je kouzelný artefakt, díky kterému můžeme každoročně děti vzít do pohádky. Je to vlastně pohádkové platidlo, kterým se náš rytíř může odvděčit dětem. Ptáte se se za co? Za to, že se naučily číst a pak tuhle báječnou dovednost použily k tomu, aby chudáka rytíře vytáhly z pořádné šlamastyky a samy si do pohádkového světa namočily aspoň konečky prstů.

Rytíře hodné sejmutí kletby vybíráme pečlivě. Letos padla volba na rytíře Jana. Jan strávil celá staletí v těle obludné Katly a ve svém osamělém zakletí toužil po příbězích, které dřív tak rád četl. Byly to však právě jeho milované příběhy a knihy, které jej uvrhly do neštěstí. V návalu vzteku totiž utloukl původní Katlu, která mu jeho drahocennou knihu roztrhala na cucky, a tak se sám stal zakletou nevábnou obludou.

Knihovny jsou místem, kde se prolíná svět skutečný se světem příběhů. Vyvolat doupě obludné Katly tak bylo dílem okamžiku. Děti neohroženě přistupovaly k pelechu, kde nestvůra odpočívala, a četly jí pohádku. Každý pěkně kousek, protože – jak určitě víte – pohádka přečtená čerstvými čtenáři má kouzelnou moc.

Děti neohroženě čtou pohádku děsivé Katle
Děti neohroženě čtou pohádku děsivé Katle

Obrovská zelená Katla se naštěstí ani nehnula, jen občas vydala nějaký obludný zvuk. Ten nestvůry vydávají, i když jsou spokojené. Jak se příběh chýlil ke konci, mručela obluda čím dál spokojeněji, až nakonec spíše předla jako velká kočka. Nakonec usnula hojivým spánkem a po probuzení z ní byl zase mladý rytíř, který se dětem odměnil pasováním na čtenáře a Knížkou pro prvňáčka.

Rytíř je vysvobozen a zděšeně se dívá na spoušť, která po něm zbyla
Rytíř je vysvobozen a zděšeně se dívá na spoušť, která po něm zbyla

Děti, které si potěšení z novotou vonící knihy nechaly na později, si sedly kolem rytíře a vysvětlily mu (nebo se o to aspoň pokusily), jak to v dnešním světě chodí, co se nosí, co jsou to mobily a počítače, a on jim na oplátku pověděl o svých časech.

Jménem všech románů, pohádek a básní
Jménem všech románů, pohádek a básní

Ještě jeden šťastně pasovaný a nebojácný čtenář
Ještě jeden šťastně pasovaný a nebojácný čtenář

Rytíř – poté, co ho chlapci poučili, jak funguje auto, motor a mobil – podepisuje dětem čtenářské deníky brkem
Rytíř – poté, co ho chlapci poučili, jak funguje auto, motor a mobil – podepisuje dětem čtenářské deníky brkem

Letos rytíře na naší pobočce v průběhu června vysvobodilo 134 dětí z pěti škol z dalekého i blízkého okolí.

V knihovně se dějí věci úžasné a podivuhodné
V knihovně se dějí věci úžasné a podivuhodné

Poučení, které z letošního předávání Knížky pro prvňáčka odnášíme, je dvojí:

  • Pro děti: Není dobré druhé hned podezřívat z nejhoršího jen proto, že vypadají jinak.

  • Pro knihovníky: Ovládejte se, i když vám někdo zničí vaši oblíbenou a drahou knihu.

Autorkou prvních dvou fotografií je Kateřina Josefová Víšková ze Základní školy Svobodné Dvory, autorkou ostatních snímků pak Markéta Dubnová z Knihovny města Hradce Králové. Další fotografie jsou k dispozici na Rajčeti.

Komentáře k článku