Celostátní setkání knihovnických seniorů SKIP v Liberci

13. celostátní setkání knihovnických seniorů SKIP se uskutečnilo v Liberci, a to ve dnech 20. až 22. června 2017. Pořadatelem byla regionální organizace SKIP Libereckého kraje. Vzhledem k tomu, že program byl situován do Liberce a jeho podstatná část se konala přímo v knihovně, byla velmi významným partnerem Krajská vědecká knihovna v Liberci. Ta poskytla nejenom prostory pro jednání, prezentace a přednášky, ale také zázemí pro catering i personál, který zajišťoval nezbytný organizační i programový servis.

Setkání knihovnických seniorů se zúčastnilo celkem 43 osob, z toho 39 využilo nabízené možnosti ubytování a čtyři účastníci využili vlastního ubytování v místě.

Program byl koncipován tak, aby se účastníci co nejvíce seznámili s městem Liberec i regionem, který pozvání inicioval. Za tímto účelem byly hned v úvodu zajištěny prezentace o městě, Liberecku i regionální organizaci SKIP. V rámci programu si účastníci také prohlédli ojedinělou budovu Krajské vědecké knihovny v Liberci a seznámili se se službami, které tato mimořádná instituce poskytuje. Vzhledem k tomu, že součástí objektu liberecké knihovny je i synagoga, byla účastníkům umožněna návštěva i tohoto velmi specifického prostoru.

Začínáme! První společné foto na schodišti v Krajské vědecké knihovně v Liberci
Začínáme! První společné foto na schodišti v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Svěží letní ráno a rozhovor na lavičce Václava Havla před knihovnou
Svěží letní ráno a rozhovor na lavičce Václava Havla před knihovnou

K velmi osobnímu a příjemnému zastavení patřila návštěva liberecké radnice, kde byli účastníci přijati náměstkem primátora a poté měli příležitost prohlédnout si historické prostory liberecké radnice. Snad největší dojem zanechal radniční balkon, z něhož se všichni mohli kochat pohledem na jedinečnou dominantu Liberce – Ještěd.

Pohled na Ještěd neomrzí – nejen z balkonu liberecké radnice
Pohled na Ještěd neomrzí – nejen z balkonu liberecké radnice

Před libereckou radnicí – za námi impozantní prostory radnice a velmi osobní přijetí náměstkem primátora
Před libereckou radnicí – za námi impozantní prostory radnice a velmi osobní přijetí náměstkem primátora

Paní ředitelka Konvalinková v roli průvodkyně
Paní ředitelka Konvalinková v roli průvodkyně

Odpolední program druhého dne byl věnován návštěvě Krajského úřadu Libereckého kraje, kde jsme využili možnosti prohlédnout si Liberec z ptačí perspektivy – vyhlídková plošina v 16. patře krajského úřadu nabídla úžasný pohled nejen na město pod námi, ale zejména na okolní Jizerské hory a opětovně impozantní Ještěd s vysílačem.

Následná prohlídka iQLANDIE – libereckého moderního vědeckého centra s planetáriem a stovkami originálních interaktivních exponátů byla sice náročná, ale svět vědy a techniky účastníky doslova uhranul. Chytrou zábavu v podobě fascinujících experimentů si všichni užili a mnozí i vyzkoušeli.

Ta Naďa snad umí létat! iQLANDIE – prostor pro každého
Ta Naďa snad umí létat! iQLANDIE – prostor pro každého

Oba večery jsme strávili  ve velkém sále krajské knihovny, kde byl vždy připraven zajímavý program. Nejprve Věra Vohlídalová zavzpomínala na náročné období realizace projektu stavby Krajské vědecké knihovny v Liberci (Stavby smíření) a účastníci zhlédli film o tom, jak se celá stavba realizovala. Závěr prvního večera byl korunován zábavnou exkurzí noční knihovnou – pracovníci knihovny ve spolupráci s divadelním spolkem Orel na několika stanovištích připravili vtipná, nápaditá, občas i lehce eroticky laděná scénická čtení. Druhý společenský večer patřil ukázce vzácných tisků, které má liberecká knihovna ve svém fondu, i stavu a rozsahu digitalizace.

Program druhého dne byl završen interaktivní dílnou zaměřenou na zábavné pokusy, vědecké hračky a hlavolamy. Pořad, který liberecká knihovna nabízí školám a realizuje v pravidelných termínech veřejnosti, je příkladem, jak lze netradičním, ale velmi atraktivním a hravým způsobem zaujmout návštěvníky knihovny doslova všech kategorií a jak osvěžit přemýšlivost, zručnost a nápaditost a také jak vrátit do hry širokou nabídku našich fondů v oblasti populárně naučné dětské literatury.

Dopoledne posledního dne jsme navštívili knihovnu Severočeského muzea v Liberci a poté hned v sousedství výstavní a kulturní prostor, který v Libereckém kraji nemá obdoby. Objekt z přelomu 19. a 20. století, který původně sloužil jako městské lázně, se s citem a vkusem podařilo proměnit ve výstavní prostory světového formátu. Ne nadarmo také autoři rekonstrukce získali prestižní ocenění Grand Prix architektů pro rok 2014. Účastníci setkání si mohli prohlédnout impozantní prostory, které slouží jak stálé expozici, tak příležitostným výstavám i široké škále kulturních a edukativních projektů, workshopům, výtvarným a animačním programům pro školy a zájmové skupiny.

Třetí den exkurzí a stále dobrá nálada!
Třetí den exkurzí a stále dobrá nálada!

Tato důstojná programová tečka uzavřela tři dny společných zážitků, sdílených dojmů a prožitků. Uzavřela neobyčejně osobní setkání nabité pozitivní energií, radostí ze společných aktivit a důvěrných vztahů založených na společné pracovní zkušenosti a lásky ke knihovnickému řemeslu.

Obdiv patří všem účastníkům, kteří nevynechali jediný z nabízených bodů programu, což si s ohledem na mimořádně vysoké teploty, které v daných dnech panovaly, zaslouží zvláštní uznání.

Zvláštní uznání patří i kolektivu liberecké Krajské vědecké knihovny v Liberci, zejména paní ředitelce Mgr. Blance Konvalinkové a jejímu nejbližšímu týmu, kteří nám po tři dny poskytovali skvělé zázemí a dokonalý servis. Bez toho bychom celostátní setkání knihovnických seniorů jen stěží dokázali připravit a realizovat.

Fotografie pocházejí z archivu regionální organizace SKIP Libereckého kraje. Další fotografie si můžete prohlédnout na Rajčeti.

Komentáře k článku