Seminář Mysleme i na sebe – inspirace pro pracovní i mimopracovní život

V úterý 16. května 2017 se v sále Knihovny města Hradce Králové konal seminář Mysleme i na sebe, který ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové pořádal SKIP 08 Východní Čechy.

Začněme ale od začátku. Bylo jasné, že chceme uspořádat seminář, museli jsme však vymyslet, jaké by bylo jeho nejvhodnější téma. Knihovníci jsou na soustavné vzdělávání zvyklí a nedělá jim potíže účastnit se přednášek, seminářů, workshopů, kurzů, konferencí atd. Tématem těchto vzdělávacích aktivit bývá často literatura, český jazyk, nové knihy, práce se čtenářem, pedagogické a jiné dovednosti, komunikace s klienty i zřizovateli, storytelling, ale také moderní technologie, sociální sítě, marketing, management či fundraising. Je to zkrátka vše, co nějak blíže či vzdáleně souvisí s knihami, knihovnami u nás i ve světě, s tím, jak vše uchopit, spravovat, uchovávat, organizovat i financovat. Knihovník se snaží vše vstřebat, poučit se a přenést nové poznatky do praxe. Cítíme, že tak by to mělo být. Člověk se v tom však ztrácí. Chtěli jsme proto uspořádat akci, která bude mít odborný charakter, ale zároveň bude inspirací pro běžný život. Řadu věcí totiž musíme řešit v práci i doma. Proto jsme si sepsali, co by na semináři mohlo zaznít. Nebylo toho málo – posuďte sami:

 • jak žít smysluplněji a více naplno;

 • jak posílit své sebevědomí;

 • jak říci ne;

 • jak odolávat stresu;

 • jak pozitivně myslet;

 • jak nevyhořet;

 • jak se spolehnout sám na sebe;

 • jak se nenechat zaskočit;

 • jak nepodlehnout násilí;

 • jak být připraven na vše;

 • jak se vypořádat s nebezpečnými situacemi;

 • jak se bránit fyzickému i psychickému násilí;

 • jak jednat s agresorem;

 • jak se vypořádat s depresemi.

Námětů tedy zaznělo hodně. Bylo jasné, že jednodenní seminář nemůže všechny pokrýt. Do programu akce jsme vybrali lektory, kteří měli pomoci s odpověďmi alespoň na některou z těchto výše sepsaných otázek. Mgr. Denisa Dědičová vystoupila s přednáškou o spokojenosti, vyrovnanosti a odolnosti vůči negativním vlivům. Zdůraznila, že potřebujeme být spokojeni sami se sebou, optimisticky nastartovat mozek a emočně zvládat stresové situace.

Další dva lektoři byli z řad policie. O sebeobraně přednášel PhDr. Jaroslav Matoušek z Městské policie Hradec Králové. Hovořil nejen o tom, jak se bránit, ale i o tom, co všechno se může komukoliv z nás přihodit. Své vyprávění doplňoval skutečnými příklady z praxe. Posledním lektorem byl Bc. Rudolf Kotrč z Policie ČR, který je zároveň instruktorem sebeobranného a taktického systému Krav Maga. Jeho prezentace nám měla ukázat, jak se nenechat zaskočit, jak být připraven na vše a spolehnout se sám na sebe.

Už v průběhu semináře bylo jasné, že téma i jednotliví lektoři byli vhodně vybráni. Publikum reagovalo, nikdo neodcházel, přesněji řečeno na tom, kdo opravdu musel odejít, bylo vidět, že odchází skutečně nerad.

S odstupem několika dní byli účastníci požádáni o poskytnutí zpětné vazby prostřednictvím dotazníku. Obsahoval jednak otázky týkající se hodnocení lektorů, tématu a organizace akce, jednak nechával prostor na vyjádření dojmů, poznámek a vzkazů. K semináři se tímto způsobem vyjádřilo 53 % účastníků a jejich hodnocení organizátorům udělalo velkou radost. Všichni lektoři i organizace akce dostali jako ve škole průměrnou známku 1. K tomu by se 94 % odpovídajících chtělo zúčastnit dalšího, navazujícího semináře, což je pro organizátory velká výzva.

Na závěr dovolte citovat několik vzkazů, které účastníci vepsali do dotazníku:

 • „Nemůžu asi říci, že mě něco zaujalo nejvíce – jak téma spokojenosti, tak sebeobrany bylo přínosné. Velmi pozitivně hodnotím zejména to, že se jednalo o univerzální témata, jež můžeme využít nejen v pracovním, ale i osobním životě.“

 • „Všechny přednášky si udržely pozornost účastníků naplno po celou dobu, což nebývá obvyklé. Vše použitelné v každodenním životě.“

 • „Vyhovovalo mi, že všechny tři části byly především zaměřené na praktické využití prezentovaných dovedností a lektoři nebyli žádní suchaři, ale komunikativní, příjemní lidé.“

 • „Poznatek ze semináře? Řídit si svůj život, být obezřetný a nenechat se zaskočit, nebát se vystoupit z davu, bránit se násilníkům... Bylo to skvělé, opravdu pro nás.“

 • „Nějaký podstatný poznatek z akce? Že nejlepší obrana je prevence a jak důležité je rychle a dobře běhat :o).“

Než se případně uskuteční další seminář, mohli bychom možná zlehka navázat nějakým kondičním cvičením a během.

Komentáře k článku