Zapojte se do celosvětové diskuze o budoucnosti knihoven IFLA Global Vision

Knihovny na celém světě musí čelit výzvám, které přináší globalizace a rozvoj informačních technologií. Na konferenci v Athénách konané ve dnech 4. až 5. dubna 2017 byla zahájena celosvětová diskuze o budoucích směrech rozvoje knihoven. Prezidentka IFLA (Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí) Donna Scheederová a generální sekretář IFLA Gerald Leitner vyzvali, aby se do diskuze o budoucnosti zapojili knihovny a knihovníci z celého světa. V uplynulých měsících proběhlo postupně šest regionálních workshopů v Severní Americe, Africe, na Středním východě, v Latinské Americe a Karibiku, v Asii a v Evropě, na kterých se podílelo 178 knihovníků ze 140 zemí. Poslední evropský workshop, kterého se za SKIP zúčastnila RNDr. Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce, se uskutečnil ve dnech 5. a 6. července 2017 v knihovně Musea del Prado v Madridu.

Anglické logo IFLA Global Vision (zdroj: web IFLA Global Vision Discussion, získáno 26. 7. 2017)
Anglické logo IFLA Global Vision (zdroj: web IFLA Global Vision Discussion, získáno 26. 7. 2017)

České logo IFLA Global Vision (zdroj: Vít Richter, Národní knihovna ČR)
České logo IFLA Global Vision (zdroj: Vít Richter, Národní knihovna ČR)

Cílem těchto setkání bylo zahájit intenzivní diskuzi o budoucnosti knihoven, hledat nové inspirace, motivovat ke změnám a nalézt nové způsoby spolupráce, které umožní pohotově reagovat na problémy a překonávat je. Časový horizont pro budoucnost byl stanoven na příštích pět až patnáct let. Předmětem skupinového braimstormingu jsou tyto hlavní otázky:

  • Jaké jsou základní hodnoty a význam knihoven?
  • Jaké jsou silné stránky knihoven, v čem jsou knihovny výjimečně dobré?
  • Které činnosti by knihovny měly posílit?
  • Které činnosti by knihovny měly utlumit?
  • Na které změny (společenské, kulturní, technologické, enviromentální, v oblasti vzdělávání apod.) by knihovny měly reagovat?
  • Jaké jsou hlavní problémy knihoven?
  • Jaké jsou vaše hlavní profesní výzvy? Na co by měli reagovat pracovníci knihoven?
  • Jak měla vypadat spolupráce knihoven, knihovníků a dalších odborníků při řešení těchto problémů na národní i celosvětové úrovni?
  • Jaké základní charakteristiky by tato spolupráce měla mít?
  • Na co by se měla nejvíce zaměřovat?

Členové IFLA byli vyzváni, aby ve svých zemích iniciovali stejné diskuzní platformy pro různé typy knihoven či skupiny odborníků. Tyto diskuze by měly proběhnout nejpozději do konce září 2017. Pro všechny workshopy byla připravena společná metodika, která zahrnuje příručku pro organizátory i moderátory diskuzí, vizuální prezentaci a další podklady.

Diskuze o budoucnosti knihoven by měla být co nejširší (zdroj: web IFLA Global Vision Discussion, získáno 26. 7. 2017)
Diskuze o budoucnosti knihoven by měla být co nejširší (zdroj: web IFLA Global Vision Discussion, získáno 26. 7. 2017)

Během Světového kongresu IFLA, který se letos – konkrétně ve dnech 19. až 25. srpna 2017 – koná ve Vratislavi, bude otevřen online dotazník, který všem knihovnám a knihovníkům umožní, aby se zapojili do celosvětové diskuze. Výsledky debat a pracovních setkání z jednotlivých zemí a také odpovědi z online dotazníku budou podkladem pro zpracování celosvětové vize IFLA (IFLA Global Vision), která bude zveřejněna počátkem roku 2018.

SKIP na září připravuje několik diskuzních setkání k této vizi a chceme, aby se co nejvíce knihoven a knihovníků z České republiky zapojilo do online debaty. Dotazník bude proto přeložen také do češtiny, abychom umožnili všem vyjádřit svůj názor na budoucnost knihoven. Není to tak dávno, co se v knihovnické komunitě připravovala nová Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017–2020, o které také proběhly diskuze. Bude proto velmi zajímavé konfrontovat české knihovnické priority s globální vizí rozvoje knihoven.

Aktualizace k 28. srpnu 2017: O globální vizi IFLA již bylo zahájeno hlasování. Na webu SKIP je k dispozici i překlad otázek do češtiny. Hlasovat je možné do 30. září 2017.

Aktualizace k 2. říjnu 2017: Možnost hlasovat byla prodloužena do 16. října 2017.

Komentáře k článku