Pozvánka na odbornou konferenci Knižní kultura 19. století

Ve dnech 20.–21. září 2017 pořádá Muzeum Jindřichohradecka za podpory Národního muzeaMetodického centra pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví odbornou konferenci Knižní kultura 19. století.

Akce se koná v Jindřichově Hradci, a to u příležitosti 220. výročí založení tamější Landfrasovy tiskárny, největší mimopražské tiskárny 19. století. Volně navazuje na konferenci Tiskárny a tisky 19. století, která se uskutečnila v roce 1997. Cílem letošního setkání je komplexně sledovat problematiku knižní kultury celého 19. století a rozvíjet mezioborovou spolupráci i spolupráci paměťových, akademických i vědeckých institucí.

Účastníci konference se budou zabývat následujícími okruhy témat:

  • časové a terminologické vymezení tématu, kniha a další typy tištěných médií;

  • vnější podoba knih jako výsledek technického pokroku (tiskařské techniky 19. století, změna technologie tisku, výzdoba, knižní vazba);

  • produkce a distribuce knih v jejich ekonomické, politické a sociální souvztažnosti (nakladatelství, knižní obchod, cenzura);

  • kniha jako odraz společenských změn (autoři, literární žánry, média, jazyky, náboženská, vzdělávací a zábavná literatura);

  • čtenářství a vlastnictví knih, knihovny.

Na konferenci je možné se hlásit do 31. července 2017.

Přihláška na konferenci Přihláška na konferenci

Členy organizačního výboru jsou PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., PhDr. Pavel Muchka a PhDr. Jaroslav Pikal.

Role odborných garantů se zhostili PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., PhDr. Jaroslava Kašparová, Ph.D., Mgr. Alena Petruželková, Mgr. Martin Sekera, Ph.D., a Mag. Dr. Michael Wögerbauer.

Pozvánka na konferenci
Pozvánka na konferenci

Redakční poznámka: Text včetně obrazového doprovodu vychází z tiskové zprávy vydané pořadateli konference.

Komentáře k článku