SKIP vyhlašuje autorskou soutěž pro spisovatele a ilustrátory dětských knih

SKIP v rámci 10. ročníku projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka vyhlašuje autorskou soutěž pro spisovatele a ilustrátory dětských knih.

Projekt probíhá v českých knihovnách již od roku 2008/2009. Jeho cílem je podporovat rozvoj četby a čtenářské gramotnosti dětí, podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací hned od prvních měsíců školní docházky. Ti, kteří projdou projektem úspěšně, dostanou na konci školního roku jako projev uznání bezplatně knížku, která je vytvořena speciálně pro ně a nedá se koupit v běžné knihkupecké síti. Autory dosavadních knížek pro prvňáčka jsou renomovaní čeští spisovatelé Ivona Březinová, Jiří Kahoun, Daniela Krolupperová, Miloš Kratochvíl, Radek Malý, Magdalena Wagnerová, Jiří Žáček, Klára Smolíková a Martin Šinkovský a ilustrátoři Vlasta Baránková, Jiří Fixl, Eva Sýkorová-Pekárková, Renáta Fučíková, Alžběta Skálová, Pavel Sivko, Vhrsti, Bára Buchalová a TICHO 762. Na vydání knížky spolupracuje SKIP s projektem Čtení pomáhá a s majitelem nakladatelství Triton MUDr. Stanislavem Juhaňákem.

Cílem soutěže je získat kvalitní díla pro vydání Knížky pro prvňáčka v roce 2018, popř. v letech dalších. Soutěž probíhá od 24. dubna do 31. července 2017 a je otevřená všem spisovatelům a ilustrátorům, kteří vyhoví stanoveným kritériím. Dílo musí být dosud nepublikované a smluvně nevázané v jiném vydavatelství. Po jazykové, literární a výtvarné stránce musí být text a obraz přiměřený dovednostem začínajících čtenářů, po obsahové stránce musí být vhodný pro děti ve věku sedmi až osmi let. Porota bude rovněž hodnotit poetičnost, hravost, etický přínos, autorský nápad aj. Spisovatel a ilustrátor, které vybere odborná porota SKIP, budou vyzváni k dopracování své knihy. Vítězný text bude vydán nakladatelstvím Triton jako ilustrovaná Knížka pro prvňáčka v dubnu 2018 v minimálním nákladu 30 000 výtisků.

Další podrobnosti včetně pravidel soutěže jsou k dispozici na webu SKIP.

Komentáře k článku