2018, ročník 27, číslo 2

Úvodník

Trendy v knihovnách

HYBLEROVÁ TRACHTOVÁ, Veronika

Ocenění

Právo

Rozhovor

Vzdělávání

Celostátní akce

DAŇKOVÁ, Jarmila
TUŽARSKÁ, Hana
KOŠANOVÁ, Martina

Z ústředních orgánů

Z odborných orgánů

PILLEROVÁ, Vladana

Z regionů

HUBERTOVÁ, Kateřina
BAŠTECKÁ, Michaela; KRAJÍČKOVÁ, Věra

Kolektivní členové informují

Ze zahraničních knihovnických spolků

VANÍČKOVÁ MAKOSOVÁ, Edita
Přihlásit se k odběru 2018, ročník 27, číslo 2