Národní týden trénování paměti a další aktivity České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging

Četné vědecké studie opakovaně prokazují, že pokles kognitivního výkonu není nevyhnutelnou součástí procesu stárnutí. Mnohým z nás se však zdá, že právě pro nás to neplatí. Jak jinak bychom mohli mít tolik problémů s pamětí? Neustále hledáme klíče, brýle, nepamatujeme si, kam jsme co uložili, co máme nakoupit a pro co jsme vlastně šli do té lednice. Selhávající paměť nám začíná působit vážné starosti, začínáme se s obavami pozorovat a to naše problémy ještě zhoršuje. Na to existuje jen jedna účinná pomoc – pokusit se získat hmatatelný důkaz o tom, že ve skutečnosti si ještě skvěle pamatujeme a že jsme se jen zbytečně a dlouhodobě podceňovali, a to od někoho, kdo ví, jak na to.

Národní týden trénování paměti

Právě proto vyhlásila Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ) letos už pojedenácté Národní týden trénování paměti. Ten se stal součástí celosvětového Týdne uvědomění si mozku (Brain Awareness Week, BAW), který už od roku 1996 pořádá americká organizace Dana Alliance for the Brain. V týdnu od 12. do 18. března 2018 se veřejnost na celém světě mohla dozvědět o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou prostřednictvím stovek akcí. Ty uspořádaly vědecké instituce, které se výzkumu mozku věnují, případně instituce, které výsledky výzkumu aplikují v praxi.

V rámci celosvětové akce BAW je ČSTPMJ dlouhodobě jediným partnerem, který se cíleně zaměřuje na seniorskou populaci v národním měřítku. Před pár lety byla světová centrála BAW v New Yorku doslova ohromena rekordním počtem osvětových přednášek, které ČSTPMJ zaregistrovala, a zaslala nám dotaz, zda mohou uvést plný seznam našich akcí v Mezinárodním kalendáři BAW 2010, aby byli ohromeni také ostatní partneři a aby u nás získali inspiraci do budoucna.

V prvních třech letech (tedy v letech 2005 až 2007) byl pořádán Národní den trénování paměti, který se u seniorské veřejnosti setkal s obrovským ohlasem. Např. 12. března 2007 nabídli členové ČSTPMJ osvětové přednášky nejen v Praze, ale také v dalších 29 místech ČR; připojili se i slovenští členové společnosti. Celkem se konalo 32 zdarma přístupných osvětových přednášek, které navštívilo 1 656 osob.

V roce 2008 se poprvé konal Národní týden trénování paměti se 101 akcemi v  rámci ČR i SR. Ty byly v uvedeném týdnu zdarma k dispozici nejen seniorské veřejnosti, ale také žákům základních, středních a vysokých škol, mateřským centrům či rodičům dětí s Downovým syndromem. Přednášek se zúčastnilo celkem 3 242 osob. V roce 2009 už počet přednášek dosáhl 115 a počet účastníků 3 974. Ve zmíněném roce 2010 to bylo neuvěřitelných 162 přednášek s rekordním počtem 4 922 účastníků. V roce 2011 se k aktivní účasti přihlásili členové ze všech koutů ČR a několik i ze Slovenska. Nabídli 179 přednášek, kterých se zúčastnilo 5 356 osob. V roce 2012 se konalo 191 přednášek a navštívilo je 4 678 osob. V roce 2013 jsme oslavili 15. výročí od založení ČSTPMJ a zároveň v rámci Národního týdne trénování paměti naši trenéři nabídli 235 osvětových přednášek zdarma s návštěvností 5 932 osob. V roce 2014 to pak byl rekordní počet 281 přednášek s návštěvností 6 422 osob. V roce 2015 bylo zrealizováno 252 přednášek, kterých se zúčastnilo 5 678 osob. V roce 2016 to bylo už 305 akcí se 7 781 návštěvníky a v roce 2017 dokonce 353 přednášek s dosud rekordní návštěvností 8 917 osob.  V roce 2018 se konalo celkem 388 přednášek, které navštívilo je 7 444 osob. Rok 2018 je tak nejen rokem oslavy 20. výročí založení ČSTPMJ, ale také Národním týdnem trénování paměti s rekordním počtem 388 přihlášených osvětových přednášek.

Ze slavnostního zasedání u příležitosti oslavy 20. výročí založení ČSTPMJ (zdroj: archiv ČSTPMJ)
Ze slavnostního zasedání u příležitosti oslavy 20. výročí založení ČSTPMJ (zdroj: archiv ČSTPMJ)

Kurzy trénování paměti

Cílem České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging je nabídnout kurzy trénování paměti prostřednictvím kvalifikovaných trenérů paměti do ústavních zařízení i pro veřejnost. Významně se na nabídce kurzů pro veřejnost podílejí také knihovny všech stupňů. Seznam těchto kurzů (resp. trenérů, kteří je pořádají) je k dispozici na webu ČSTPMJ. Celkem bylo prostřednictvím kurzů ČSTPMJ vyškoleno téměř dva tisíce trenérů paměti. Kurz pro certifikované trenéry paměti se koná v Praze jednou ročně v lednu. ČSTPMJ je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV s celostátní platností a trenéři paměti pro získání plné trenérské kvalifikace absolvují třístupňové vzdělávání akreditované MPSV.

Spolupráce na výzkumu

Od 1. července 2006 do 31. prosince 2010 ČSTPMJ spolupracovala s Psychiatrickým centrem Praha na výzkumném projektu Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace – efektivita a využití (MŠMT 2D06013). V době od 16. dubna do 18. května 2007 téměř 200 seniorů zdarma absolvovalo základní kurz trénování paměti v rozsahu 20 hodin. Před zahájením a po skončení kurzu absolvovali účastníci psychologické testy a třetí test pak v listopadu 2007. V roce 2008 byla testována kontrolní skupina. Od února 2010 probíhala třetí etapa výzkumu zaměřená na kombinaci trénování paměti a aerobiku.

Trénování paměti v zahraničí

Celosvětově jsou programy zaměřené na trénink kognitivních funkcí stále ještě velmi novou záležitostí. I některé velmi vyspělé státy s nimi teprve začínají, mnohde však neexistují vůbec. My jsme měli to štěstí, že jsme od počátku spolupracovali s německým Svazem trenérů paměti, který měl dlouhodobé profesní zkušenosti, i s dalšími evropskými a zámořskými experty. S uspokojením můžeme konstatovat, že se nám podařilo sestavit optimální tréninkový program, který zahrnuje nejen klasický kognitivní trénink, ale cíleně se také zaměřuje na minimalizaci problémů s pamětí v běžném denním životě a vede k rychlému zvýšení sebevědomí účastníků kurzů, k vnímání pocitů osobní zdatnosti a následně ke zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti u seniorské populace.

V roce 2002 bylo v rámci Evropské federace starších osob (European Federation of Older Persons, EURAG) založeno Centrum trénování paměti (Memory Training Center), a to s cílem propagovat trénování paměti pro seniorskou populaci ve světě, dát příležitost zahraničním zájemcům k získání kvalifikace trenéra paměti a organizovat intenzivní kurzy trénování paměti v angličtině u nás i v zahraničí. Zpočátku pomáhali zahraniční experti nám, dnes pomáháme my v těch státech, které mají malé nebo nemají žádné zkušenosti s trénováním paměti. Trenéři paměti vyškolení českým know-how působí v Albánii, Estonsku, na Islandu, v JAR, Kanadě, na Kypru, v Lotyšsku, Nepálu, Rusku, Singapuru, na Slovensku, ve Slovinsku, v USA a Indii. Loňský zahraniční kurz se konal v červnu na Mauricijské univerzitě (University of Mauritius). V roce 2018 budeme školit trenéry pro Mezinárodní institut OSN pro stárnutí (UN Institute for Ageing) na Maltě, v roce 2019 trenéry pro Polskou neuropsychologickou společnost ve Vratislavi a pro Ruský svaz důchodců v Moskvě.

Kognitivní trénik jako prevence problémů s pamětí

Mírné kognitivní zhoršení se projeví u všech osob, u kterých později propukne Alzheimerova choroba, ale neznamená to, že každý, kdo trpí mírným kognitivním zhoršením, nevyhnutelně skončí s demencí. Z celosvětového výzkumu vyplývá, že vhodná intervence formou kognitivního tréninku v kombinaci s fyzickou aktivitou může být tím pozitivním faktorem, které nás před demencí ochrání.

Pokud mají senioři problémy s pamětí závažnějšího rázu, budou nasměrováni do kontaktních míst České alzheimerovské společnosti či do center pro poruchy paměti, aby měli možnost si ověřit, zda jejich problémy jsou součástí normálního procesu stárnutí či příznakem onemocnění, které vyžaduje rychlé stanovení diagnózy a vhodnou léčbu.

Vůbec tedy není na místě, aby si čeští senioři zoufali nad nefungující pamětí, vždyť stačí tak málo – navštívit některou z osvětových přednášek Národního týdne trénování paměti – a hned se cítí podstatně lépe! Návštěva osvětové přednášky je také obvykle vhodnou příležitostí k zápisu do kurzů trénování paměti.

Komentáře k článku