Workshop Budoucnost knihoven vytváříme společně

Dne 24. dubna 2018 se v klubovně Městské knihovny v Praze uskutečnil workshop zaměřený na identifikaci technologických, společenských a kulturních trendů v knihovnictví pro blízkou i vzdálenou budoucnost. Pod vedením zkušeného lektora Míly Lince se na workshopu sešla necelá dvacítka knihovníků pracujících na různých pozicích v různých typech knihoven. Účastníci byli motivováni přednáškami Cornelie Vonhofové a Vojtěcha Vojtíška, které vyslechli o den dříve v Goethe-Institutu, a práce šla všem skvěle od ruky. Po úvodním seznámení všech účastníků spontánně vznikly čtyři pracovní skupiny. Jejich úkolem bylo vypracovat projekt transformace knihoven jedním ze čtyř směrů, o kterých hovořil předešlého dne právě Vojtěch Vojtíšek. Mezi tyto směry patří transformace:

Účastníci se rozdělili do skupin a pouští se do práce
Účastníci se rozdělili do skupin a pouští se do práce

Hlavní směry transformace knihoven budoucnosti
Hlavní směry transformace knihoven budoucnosti

Vznikají první nápady
Vznikají první nápady

Zhruba po dvou hodinách společné práce si jednotlivé skupiny vzájemně představily své projekty. Mezi účastníky workshopu panovala shoda v tom, že i do budoucna budou knihovny nezbytnou součástí lidské společnosti. Dva z projektů cílily na úlohu knihoven jako průvodce mezi (dez)informacemi. Knihovny by měly být schopné naučit své uživatele rozpoznat důvěryhodné zdroje informací a naučit je postupy, jak informace správně posuzovat. Zbylé dva projekty se zaměřily na úlohu knihoven v poněkud vzdálenější budoucnosti (50 a více let). V očích autorů těchto projektů je knihovna budoucnosti vnímána jako prostor pro běžnou lidskou komunikaci, která bude ve stále více se technizující společnosti čím dál tím vzácnější. Za předpokladu, že dojde k masové robotizaci, bude mít člověk velmi mnoho volného času, což může vést případně i k nárůstu kriminality. Za těchto podmínek by mohly knihovny plnit i jakousi preventivní funkci. Knihovna je ve vizích účastníků prezentována jako „virtuální ohniště“ určené ke sdílení příběhů a nekomerční alternativa pro vyhledávání informací poskytující „informační rozkoš“ (hledám informaci a najdu ji).

Prezentace společného úsilí před kolegy
Prezentace společného úsilí před kolegy

Nástin jednoho z projektů
Nástin jednoho z projektů

Autorkou fotografií je Jana Jindřichová z Městské knihovny v Praze.

Vaše hodnocení: 'dávám palec nahoru'.

Komentáře k článku