Příprava knihovníků na změny důchodového systému

V roce 2016 se knihovny prostřednictvím SKIP a jeho sociálního partnera Odborového svazu pracovníků knihoven zapojily do projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II. Jeho cílem je pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům na vybraných pozicích v přípravě na změny, které přináší důchodová reforma. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost; jeho nositelem je Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů se svým sociálním partnerem ČMKOS. Projekt je realizován i v různých jiných odvětvích, např. ve školství, v dopravě, ve stavebním průmyslu a dalších.

V důsledku změn důchodového systému se zvyšuje věk odchodu do důchodu. Tím se také prodlužuje aktivní pracovní život zaměstnanců. Aby mohli zaměstnanci kvalitně a efektivně působit na svých pozicích až do skutečného nároku na starobní důchod, je třeba vytvořit k tomu vhodné pracovní podmínky. Výsledky projektu přispějí k řešení této problematiky a využijí se při nastavování podmínek pro pracovníky ve vyšším věku.

V rámci projektu byly šetřeny tři knihovnické pozice: knihovník v knihovně pro děti, referenční knihovník a knihovník katalogizátor.

Projekt je realizován v období od 1. února 2016 do 31. ledna 2019. Jeho hlavní aktivity lze rozdělit do tří fází.

První fáze

Cílem první fáze bylo získání relevantních dat o šetřených pozicích formou testování osvědčenými odbornými metodami (CUTe, BSAT, LEA, šetření pracovního prostředí) ve vybraných knihovnách. Šetření se soustředilo na zjišťování kompetencí, na motivaci a pracovní návyky zaměstnanců, styl vedení organizace a zjišťování pracovního prostředí, ve kterém se šetřená pozice zpravidla nachází. Šetření probíhalo v roce 2016 a v prvním pololetí roku 2017.

Výstupy z šetření byly využity pro formulování závěrů za každou šetřenou pracovní pozici a staly se vstupními tématy pro kulaté stoly.

Druhá fáze

Druhou fázi tvořila jednání u kulatých stolů nad výsledky šetření za účasti odborníků z vybraných oborů, managementu a zaměstnanců knihoven a zástupců sociálních partnerů (SKIP a Odborového svazu pracovníků knihoven). Cílem bylo nalézt opatření a definovat v problematických oblastech návrhy změn, které by přispěly k udržitelnosti zaměstnanců na jejich pozicích ve vyšším věku. Většina jednání probíhala v roce 2017 a v prvním pololetí roku 2018.

Mezi diskutovaná témata patřily profese a její budoucnost, zaměstnanecké benefity, ergonomie, age management, manipulativní chování, syndrom vyhoření, celoživotní vzdělávání a trénink kognitivních funkcí.

Některá témata (např. zaměstnacké benefity, ergonomie nebo age management) přesahují hranice šetřených pozic a týkají se celé knihovnické profese.

Třetí fáze

V poslední fázi projektu, která právě probíhá, jsou ve vybraných knihovnách po celé České republice organizovány informačně diskuzní semináře. Jejich cílem je seznámit odbornou veřejnost s realizací projektu, s výsledky šetření a blíže představit některá z diskutovaných témat.

Na závěr projektu se v Praze dne 16. ledna 2019 uskuteční konference určená odborné i širší laické veřejnosti.

Aktuální informace o projektu, výstupy a doporučení z jednání u kulatých stolů i prezentace ze seminářů jsou průběžně doplňovány na web SKIP.

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost (logo)

Komentáře k článku