Jaké jsou školní knihovny v Maďarsku?

V dubnu 2018 pořádala Asociace školních knihovníků Maďarska (Könyvtárostanárok Egyesületé, KTE) každoroční setkání svých členů. Den přednášek a workshopů, na kterých se setkávají školní knihovníci a knihovníci dětských oddělení (ve stručnosti „učící knihovníci“), měl jednotné téma a tím byla Česká republika. Cílem programu bylo představit české školní knihovny, českou kulturu, zejména českou současnou dětskou literaturu a literaturu pro dospělé, která je k dispozici v maďarštině. KTE úzce spolupracovala s Českým centrem v Budapešti a Velvyslanectvím ČR v Maďarsku, které poskytly nejen prostory, ale také zajistily účast maďarských bohemistů, českého spisovatele a české školní knihovnice.

Má návštěva byla dvoudenní. První den pobytu jsem se mohla seznámit s chodem stské knihovny Ervina Szabó, především s jejím dětským oddělením, a také s maďarskou parlamentní knihovnou. Z mého pohledu nejzajímavější byla ovšem návštěva školní knihovny maďarsko-španělského gymnázia Karola Mihályho a seznámení s knihovnicí Mariannou Pataki. Mohla jsem se tak přímo zúčastnit lekce pro první ročníky, během které studenti navrhovali filmový trailer na svou oblíbenou knihu. M. Pataki připravila pro studenty ukázkový trailer na knihu A pragai Gólem (v originále Můj Golem) spisovatele Marka Tomana, která v maďarštině vyšla v roce 2010. Marek Toman byl hostem setkání a studenti tak měli možnost se s autorem setkat přímo při vyučování. Z návštěvy školní knihovny jsem si odvezla několik šikovných tipů, které jsem ihned zavedla ve své knihovně, například způsob, jak mohou čtenáři jednoduše vyjádřit své hodnocení přečtené knihy pomocí offline „lajkování“ či papírová šipka s upozorněním na knihu, kterou by čtenáři chtěli zakoupit do fondu, na místě v regálu, kde by podle řazení měla být.

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 již vypuklo samotné setkání. Program zahájil český velvyslanec Juraj Chmiel a předsedkyně KTE Krisztina Simonová. V čase mne vyhrazeném jsem popsala současný stav českých školních knihoven a příčiny tohoto stavu. Vetší měrou jsem se zaměřila na české aktivity na podporu čtenářské gramotnosti. Nejvíce kolegy a kolegyně zaujaly Noc s Andersenem, BOoK! con dobříšské knihovny a charitativní Čtení pomáhá. Inspirací pro dětské knihovníky byla informace o pořádání přehlídky knihovnických aktivit OKnA. Já jsem si na oplátku přivezla nápad na soutěž v informační gramotnosti, která v Maďarsku již několik let funguje na podobném principu jako naše olympiády.

Maďarský bohemista a překladatel Gábor Hanzelík pozval publikum na literární putování po české literatuře od roku 1990 do současnosti. Překladatelka Zsuzsanna Juhász Hahn představila tvorbu Petry Soukupové Kdo zabil SnížkaNejlepší pro všechny. Proběhlo i představení maďarské mutace časopisu Raketa (v maďarštině Csodaceruza) nakladatelství Labyrint. V odpoledním programu zaujal maďarské kolegy spisovatel Marek Toman, který mluvil nejen o své knize Můj Golem, ale také o nové knize Cukrárna U Šilhavého Jima, která vyšla letos na jaře. Kniha, jejíž hlavní hrdinkou je neohrožená knihovnice kultivující dobrodruhy a zlatokopy Divokého západu, vzbudila zájem a sympatie.

Velmi inspirativní byl pro mě workshop Krisztiny Simonové. Pracovala s knihou Zdeňka Svěráka Tatínku, ta se ti povedla (v maďarštině Apukám, ez jól sikerült) a představila na jejím příkladě práci s papírovým divadlem Kamishibai a způsob, jak děti pomocí příběhu seznámit s geografickými informacemi o České republice.

Z rozhovorů s maďarskými kolegyněmi jsem si odnesla intenzivní dojem, že situace školních knihoven v Maďarsku je velmi podobná té naší a že mimo materiální a prostorové problémy je trápí také nejednoznačné postavení školních knihovníků ve vzdělávacím procesu škol a nedostatek metodické podpory. Nechybí ovšem entuziasmus a osobní nasazení knihovníků a knihovnic. Překvapivé pro mě bylo zjištění, jak hluboce se knihovnická odborná veřejnost orientuje v české tvorbě pro mládež a české kultuře vůbec a jak jsou si obě knihovnické komunity česká i maďarská podobné.

Fotografie jsou k dispozici v rozsáhlémméně rozsáhlém albu na Flickru.

Komentáře k článku