Do knihovny od nejútlejšího věku – projekt S knížkou do života (Bookstart) v mikulovské knihovně

K projektu S knížkou do života (Bookstart) se mikulovská knihovna připojila přirozeně a jednoznačně. S malými budoucími čtenáři pracujeme již dlouho.

Prvním a nejdůležitějším krokem bylo vybudování příjemného a bezpečného prostředí právě pro ty nejmenší. Od října 2014 funguje v knihovně Family Point s možností použít krmicí židličku, přebalovací pult, koutek pro kojení, odpočinkové či hrací zóny. Spousty hraček sice někdy odvádějí pozornost dětí od knih, ale nestává se, že by odcházely s prázdnou.

Maminky s malými dětmi se v knihovně scházejí na základě osobní domluvy a zvláště v zimních měsících se prostor knihovny mění na mateřské centrum. Do těchto aktivit nezasahujeme, pouze koordinujeme hlučnost projevu některých ratolestí. Jedna z dobrovolnic zde vede individuální kurzy šátkování (nošení děti v úvazu), jedna z babiček čte pohádky, maminka vede výtvarné dílničky.

Je pravdou, že jsme nákup knih pro nejmenší a zvláště leporel dříve zanedbávali. Po první větší obnově fondu v této oblasti musíme konstatovat, že se knihy s okénky a vysouvacími záložkami staly žhavým zbožím a jdou na dračku. Naše knihovnice průběžně demonstrují práci s těmito knihami, upozorňují na novinky, učí děti číst z obrázku, dávají návody a doporučení rodičům.

V Březnu – měsíci čtenářů 2018 jsme slavnostně předali dárky našemu nejmladšímu čtenáři Michalovi, který do knihovny chodil ještě nenarozený. Na knihy, které obdržel, se vrhly jeho dvě sestry, které slavnostně přislíbily, že bráškovi budou číst, až se to samy naučí.

Předávání dárků nejmenšímu čtenáři

Předávání dárků nejmenšímu čtenáři

Předávání dárků nejmenšímu čtenáři

Předávání dárků nejmenšímu čtenáři

Předávání dárků nejmenšímu čtenáři
Předávání dárků nejmenšímu čtenáři

Po předávání dárků

Po předávání dárků
Po předávání dárků

Pro nejmenší byla určena také akce s výukou prvních slůvek angličtiny s workshopem a tancem. V tomto směru jsme zaznamenali velký zájem rodičů a chuť dětí se učit. Z důvodu časové vytíženosti maminky, která vedla tento kurz, se bohužel dále nepokračovalo.

Angličtina pro nejmenší

Angličtina pro nejmenší
Angličtina pro nejmenší

Další aktivitou týkající se nejmenších se na jaře 2018 stal Klub (nejen) maminek. V březnu a dubnu se uskutečnila celkem tři setkání novorozeňat, batolat i větších dětí a jejich rodičů. Patronát nad nimi převzala MUDr. Lucia Kantorová, maminka na mateřské dovolené. Knihovnice na setkáních představily nejnovější a nejvhodnější knihy pro určitý věk, rodičům i dětem předvedly formy práce s knihou a doporučily i odbornou literaturu.

Klub (nejen) maminek

Klub (nejen) maminek

Klub (nejen) maminek

Klub (nejen) maminek
Klub (nejen) maminek

Velmi úspěšný byl projekt Bali všemi smysly. Ten ocenili návštěvníci všech věkových kategorií. Seznámili se s kulturou, historií, tradicemi, výtvarným umění i tancem tohoto ostrova. Slavnostní vernisáže se zúčastnil indonéský velvyslanec s delegací. Pro nejmenší byla připravená akční, hodně hlasitá pohádka s tradičními balijskými loutkami a tancem s vlastnoručně vyrobenými vějíři.

Bali všemi smysly

Bali všemi smysly
Bali všemi smysly

Doufám, že výchova k pozitivnímu vztahu ke knihám a ke knihovně jako instituci se projeví i v budoucím životě a postojích našich nejmenších čtenářů. Knihovny jsou bezpečným a seriózním místem pro všechny, kteří mají otevřenou mysl. Proto jsme otevření i my.

Velmi si vážím rodičů, kteří vedou své děti ke čtení. My jim v tom můžeme pomoci a posloužit jako zdroj užitečných informací.

Díky aktivnímu přístupu pracovníků knihoven je v knihovnách možné nabízet kvalitní četbu, účelné a dobře připravené aktivity, zábavné i poučné programy pro všechny.

Autorkou fotografií s popiskem Po předávání dárků je Jitka Žovincová. Ostatní fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Mikulov.

Komentáře k článku