Nahlédnutí do historie a současnosti frankofonního komiksu

Autor: 

Číslo: 

Rubrika: 

Klíčová slova: 

Odborná sekce: 

Frankofonní klub SKIP opět začíná vykazovat pozitivní aktivity. V květnu letošního roku to byla nejen tradiční schůzka ve stánku Francie na Světě knihy, ale i velmi zajímavá přednáška o frankofonním komiksu, která proběhla 21. května v Mediatéce Francouzského institutu v Praze. Ti, kdož nevyužili příležitost si ji vyslechnout, mohou jen litovat.

Přednášející z nejkompetentnějších, Martin Foret, Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci z Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, působí zároveň ve zdejším Centru pro studia komiksu, spolupracujícím s Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Uvedl nás do světa frankofonního komiksu v nejširším kontextu nejen historickém, ale i společenském. Kvalifikoval, čím je komiks ve frankofonních zemích (uměleckým odvětvím) a čím v Americe (součástí tzv. šoubyznysu). Zaměřil se především na tituly, které vyšly i v českých překladech, se kterými se tedy můžeme setkat v našich knihovnách a na domácím trhu. Kromě detailních znalostí teoretických jsme v jeho přednášce jednoznačně zaznamenali i osobní zápal pro komiks. Dozvěděli jsme se i o nakladatelské politice domácích nakladatelů, která částečně ovlivňuje vývoj oblíbenosti komiksu u nás. V závěru přednášky a v diskuzi jsme společně posuzovali význam komiksu pro rozvoj čtenářství.

Komiks nechybí ani v Mediatéce Francouzského institutu v Praze

Komiks nechybí ani v Mediatéce Francouzského institutu v Praze
Komiks nechybí ani v Mediatéce Francouzského institutu v Praze

Za podařený seminář patří dík nejen organizátorům z Frankofonního klubu SKIP, ale i vlídným kolegům z francouzské mediatéky za osobní nasazení a poskytnutí příjemného prostředí.

Autorkou fotografií je Monika Lavallée z Mediatéky Francouzského institutu v Praze.

Komentáře k článku