Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka v Městské knihovně v Brtnici

Projektu SKIP Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka na podporu čtenářské gramotnosti se v Brtnici letos účastníme posedmé. S prvňáčky se scházíme v knihovně od ledna do dubna jedenkrát měsíčně, v květnu v místním kině probíhá Pasování prvňáčků na čtenáře.

Při prvním setkání se děti seznamují s projektem, s knihovnou a jejím uspořádáním. Často máme také téma abecedy v různých podobách – v knihách, hádankách aj.

V knihovně
V knihovně

Při dalších návštěvách knihovny vybíráme témata podle aktuálních výročí, např. 50 let Večerníčku, kulatiny Petry Braunové či narozeniny Zdeňka Svěráka. Oblíbená jsou i témata jaro, zvířata a první čtení. S dětmi si čteme krátké úryvky z knih, básničky, luštíme hádanky, rébusy, doplňujeme a skládáme slova, posloucháme písničky k danému tématu, povídáme si. (A to se někdy dozvíte věci!) Čteme si také z miniknížek nakladatelství Triton, které pak děti dostanou domů na dočtení.

Při letošním únorovém setkání byla tématem zvířátka, kdy každý prvňáček dostal knihu, přečetl její název a ukázal ji ostatním. Povídali jsme si o zvířatech, luštili hádanky z knih Nesedejte na ježkaHra na ozvěnu, četli si ukázky z knihy Máme doma gorilu.

V březnu jsme si povídali o pohádkách, zahráli si společně pohádku O červené Karkulce, poslechli a hádali písničky z pohádek, doplňovali kamaráda do dvojice a vyplnili test ze strašidel. Setkání jsme zakončili ukázkami z knih To nejlepší z večerníčků.

V dubnu četli ukázky z knih Jaro je tu, Ať se jaro vrátí, Sviť sluníčko, sviťCo tu kvete, svítí, létá? Děti vyjmenovaly znaky jara a poslechly si písničku Jaro dělá pokusy od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Dále uhádly hádanky z knihy Hádanky a luštěniny a společně jsme si četli z brožurky Krtčí metro, kterou dostaly domů. Stihli jsme ještě rébus, kdy děti skládaly slova z písmen a obrázků, a soutěž, kdy na vylosované písmeno doplnily jméno, pohádkovou postavu a zvíře.

Letos jsme se sešli s prvňáčky ze dvou tříd a jejich rodiči a prarodiči v místním kině 31. května, kde proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Nejprve jsem diváky seznámila s projektem a činností dětí v knihovně, následně třída 1.A vystoupila s hudebně-recitačním pásmem o námořnících a poté starostka města, tedy nejvyšší rytíř města Brtnice, děti pasovala mečem na čtenáře, ředitelka školy předala šerpy zakoupené sdružením rodičů při ZŠ a knihovnice knížky z projektu a průkazku do knihovny. Tentokrát se děti mohly těšit na titul od Evelíny Koubové s názvem Bráchova bota.

Námořníci v akci aneb 1.A při vystoupení v kině
Námořníci v akci aneb 1.A při vystoupení v kině

Pasování žákyně první třídy paní starostkou
Pasování žákyně první třídy paní starostkou

Třída 1.A v kině po pasování
Třída 1.A v kině po pasování

Následovalo vystoupení třídy 1.B s pásmem Jak šlo vejce na vandrspolečná báseň Zmrzlina. Poté proběhlo opět pasování, ošerpování a společné fotografování.

Třída 1.B v kině po pasování
Třída 1.B v kině po pasování

Ve skoro zaplněném místním kině jsme prožili příjemnou hodinku. A pokud jsme děti alespoň trochu namotivovali a stanou se trvalými nebo alespoň dočasnými čtenáři, má tato akce smysl.

Fotografie s výjimkou fotografie z Městské knihovny v Brtnici, která pochází archivu této knihovny, pořídila Pavla Hažmuková z Infocentra v Brtnici.

Komentáře k článku