Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka v pobočce Kunratická v Liberci

Pobočka Kunratická, která je součástí Krajské vědecké knihovny v Liberci (a mimochodem je umístěna v prostorách základní školy), se letos již popáté zúčastnila projektu SKIP Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Práci s dětmi je v pobočce věnována značná pozornost. Na pravidelné středeční Předčítání, kterého se ujala dobrovolnice, bývalá knihovnice paní Eva Machonská, dochází skupina dětí z 1. až 3. tříd a právě prvňáčci jsou zastoupeni nejpočetněji. Kolegyně se poctivě připravuje, na každé předčítání má nachystány knihy s aktuálními nebo dětmi požadovanými tématy, knihy oblíbených i méně známých autorů, od těch pro nejmenší až po encyklopedie. Abychom zaujali naše nejmenší, kolegyně ke spolupráci přilákala žáky vyšších ročníků. Též dětem předčítají a jsou tak velkým vzorem pro začínající čtenáře. Po programu děti ovládnou prostor knihovny a k naší velké radosti si půjčují knihy, které je zaujaly, ať už ke čtení nebo i jen k prohlížení. Při odchodu malí návštěvníci dostávají pracovní listy k vyplňování či k vymalování.

Předčítání
Předčítání

Kromě této pravidelné aktivity pro žáčky 1. tříd si kolegyně Barbora Konečná přichystala Čtenářské dílny. Jelikož dílny proběhly v únorových termínech, prvňáčci se již mohli podílet na programu, aktivně spolupracovat a zároveň předvést, co se za první měsíce ve škole naučili. Pro děti, které nenavštěvují středeční předčítání, bylo přínosné seznámení s námi, pracovnicemi knihovny, protože i určitý ostych někdy brání dětem navštěvovat knihovnu, dále s prostorem knihovny, rozdělením literatury a pravidly chování v knihovně. Kolegyně pro děti vypracovala pracovní listy, ve kterých společně vyhledávali části textu z knih, se kterými nejdříve pracovali. Na závěr hodinové exkurze návštěvníci dostali za úkol samostatné vyhledání knih. Účastníci středečního Předčítání pomáhali těm méně zdatným a byli pyšní, že už mají v něčem navrch. Téměř všichni byli velice aktivní a někteří prokázali, že jsou již zdatnými čtenáři.

Čtenářská dílna
Čtenářská dílna

Na závěr školního roku bylo pro děti přichystáno ještě jedno překvapení. Na literární besedu, která se uskutečnila 7. června 2018, přijal pozvání spisovatel Jan Opatřil. Malé posluchače seznámil se svou prací spisovatele a interaktivní a zábavnou formou představil své knihy o kapříkovi Metlíkovi.

Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem

Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem
Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem

Dne 12. června 2018 se uskutečnilo pasování prvňáčků na čtenáře. Při tomto slavnostním aktu děti předvedli rodičům a prarodičům mnohé z toho, co se za celý školní rok naučily. Odměnou za celoroční úsilí se stala kniha Bráchova bota autorky Evelíny Koubové (doplněná ilustracemi Radky Kielbergerové) a menší drobnosti věnované školou a knihovnou. Samotného pasování se ujal Mgr. Jaroslav Vykoukal, ředitel Základní školy Aloisina výšina.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře

My, pracovnice knihovny, věříme, že i těmto prvňáčkům vydrží láska ke knihám i ke čtení.

Autorkami fotografií jsou Barbora Konečná a Zuzana Janoušková z Krajské vědecké knihovny v Liberci a Olga Sikorská.

Komentáře k článku