Ze zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP za období duben až červen 2018

V dubnu až červnu 2018 se uskutečnila tři zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP. Níže jsou shrnuty nejdůležitější body, kterým byla věnována pozornost.

17. 4. 2018

 • Byly projednány aktuální aktivity týkající se projektu S knížkou do života (Bookstart). V Hradci Králové proběhla schůzka zainteresovaných knihoven; organizačního zabezpečení projektu se ujme Knihovna města Hradce Králové. Na veletrhu Svět knihy 2018 proběhne prezentace projektu.
 • Proběhla diskuze týkající se převážně financování projektů S knížkou do života (Bookstart) a Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Je nutné připravit požadavky a stanovit náklady; důležité je kritérium udržitelnosti.
 • Začaly probíhat panelové diskuze (kulaté stoly) v jednotlivých krajích.
 • Dolaďuje se program studijní cesty do Belgie v termínu od 28. 5. do 2. 6. 2018.
 • Byly uhrazeny členské příspěvky IFLA a EBLIDA.

16. 5. 2018

 • Regiony, které dosud neposlaly příspěvky, žádáme, aby tak učinily co nejdříve. Vzhledem k tomu, že v roce 2019 proběhne valná hromada, apeluje předsednictvo výkonného výboru (PVV) na hospodáře regionů, aby členské příspěvky zaslali v tomto roce co nejdříve.
 • Pro členy SKIP jsou připraveny informace o nakládání s osobními údaji, připomínky byly zapracovány a výsledný dokument schválen. Byly zpracovány také zásady ochrany osobních údajů Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.
 • Na panelové diskuze jsou zatím pouze pozitivní reakce.
 • Dárkové balíčky distribuované v rámci projektu S knížkou do života (Bookstart) už v roce 2019 nebudou zdarma, cena je v jednání. Balíček bude obsahovat leporelo pro děti, metodický materiál pro rodiče, tištěný seznam doporučené četby a obal. Pravidla budou vyvěšena na webu kampaně, který připravuje Knihovna města Ostravy. Ekonomickou stránku kampaně zajišťuje Knihovna města Hradce Králové. Pro projekt byl zřízen samostatný účet. Vzhledem k problematickému dovozu tašek z Číny je pracovní skupina pro Bookstart navrhuje nahradit jiným obalem.

20. 6. 2018

 • Proběhla již cca polovina plánovaných panelových diskuzí. Objevují se s nich stejná témata – koncepce projednávaná se zřizovateli knihoven či spojení knihoven a vzdělávání.
 • Informace o projektu S knížkou do života (Bookstartu) naleznete na samostatném webu (k dispozici je i objednávkový formulář). Pozor – sady pro ročník 2018/2019 v hodnotě po 80 Kč je možné objednávat pouze do 31. 7. 2018.
 • Byl vyhlášen další ročník soutěže MARK pro nejlepší mladé pracovníky/ice knihoven a studenty/ky knihovnictví.
 • Vyhlášena byla i soutěž Městská knihovna roku 2018 (pravidla byla inovována).

Komentáře k článku