Diskuze Knihovna – věc veřejná v Plzeňském kraji

Diskuzní stůl na téma Knihovna – věc veřejná se uskutečnil ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje 22. května 2018. Pozvání přijali náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast ekonomiky, investic a majetku JUDr. Marcela Krejsová, starosta obce Plasy Zdeněk Hanzlíček, ředitel Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR Mgr. Milan Němeček, Ph.D., ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR PhDr. Vít Richter, studentka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a prezidentka sdružení studentů práv Elsa Czech Republic Gabriela Vránková, ředitelka Knihovny města Plzně Mgr. Helena Šlesingerová, MBA, ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Mgr. Daniel Bechný, krajská metodička Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a předsedkyně SKIP Plzeňského kraje Mgr. Hana Hendrychová a zastupitelka Plzeňského kraje Světlana Budková. Diskuzi moderoval šéfredaktor časopisu Čtenář PhDr. Jaroslav Císař.

Z diskuze Knihovna – věc veřejná v Plzni (zdroj: archiv Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje)
Z diskuze Knihovna – věc veřejná v Plzni (zdroj: archiv Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje)

Po úvodní přednášce V. Richtera se předmětem diskuze staly otázky narážející nejen na fakt uspokojení informační potřeby člověka v produktivním věku, ale také na „hybridní čtenářství“ a s tím spojenou dislokaci zdrojů informací do virtuálního prostoru, v knihovnách například pomocí vzdáleného přístupu. Zažitá představa čtenáře knih je nahrazena komplexem nutných dovedností zahrnujících zpracování nejen papírové knihy a jiných tradičních formátů, ale také pohybem v prostředí internetu.

Vedle získávání informací slouží knihovny jako kulturní prostředí, které sdílí a předává příběh naší společnosti. Dále jsme se tedy našich hostů ptali, jak by na základě tohoto předpokladu popsali roli knihoven dnes a zda je nutné formulovat poslání knihoven, nebo zda tu žádná taková potřeba není. Domníváme se, že pokud si neurčíme cíl, který pokud možno zůstává stále nenaplněn, ale přesto hodný následování, není možné provozovat jakoukoliv službu. Vnímání tohoto cíle je však různé, což prokázaly rozdíly mezi jednotlivými odpověďmi.

Zastupitelé Plzeňského kraje a starosta města Plasy se vyjadřovali k problematice stávajícího rozdělení rozpočtového určení daní z hlediska podpory vzdělávání, kultury a knihoven.

Záznam diskuze naleznete na YouTube:

Komentáře k článku