Čteme všichni, vypráví jen někdo – přehlídka v umění vyprávět

Rokem 2018 jsme vstoupili do 15. ročníku přehlídky v umění vyprávět Čteme všichni, vypráví jen někdo. Tato přehlídka je velmi oblíbená u dětí, rodičů i pedagogů a každý rok se zvyšuje počet účastníků. Přehlídka je určena pro děti, mládež i dospělé od šesti do osmnácti let. Zapojeno je také rodinné vyprávění rodičů s dětmi.

Cílem projektu je výchova ke čtenářství, výchova k interpretaci textů vlastních i přejatých a zapojení prvků dramatické výchovy. Důležitou součástí je i součinnost rodiny a její aktivní zapojení do této přehlídky. Přehlídka je vždy tematicky zaměřena na významné osobnosti nebo události roku. V roce 2018 je zaměřena na 100. výročí vzniku samostatného československého státu, ale také v rámci Roku bratří Čapků na Josefa a Karla Čapka, významné literární osobnosti století.

Podoba přehlídky se v průběhu let proměnila, probíhají tzv. místní kola, poté kolo regionální a následuje přehlídka oblastní. Dne 3. dubna 2018 proběhlo místní kolo v Turnově a bylo úžasné. Zúčastnilo se jej 85 vypravěčů ve věku od šesti do osmnácti let. Odborná porota vyhodnotila opravdu ty nejlepší a neměla vůbec lehkou práci. Do regionálního kola poslala neuvěřitelných 48 účastníků. Nejlepší vypravěči se setkali 15. května 2018 v Městské knihovně v Semilech.

15. ročník přehlídky vypravěčů – slavnostní zahájení turnovského místního kola
15. ročník přehlídky vypravěčů – slavnostní zahájení turnovského místního kola

Skřítek Knihovníček a Víla Žlutěnka – předání knihy literárních prací od dětí
Skřítek Knihovníček a Víla Žlutěnka – předání knihy literárních prací od dětí

Skřítek Knihovníček a Víla Žlutěnka – Zvíře v nás, vítězná kniha projektu Kde končí svět
Skřítek Knihovníček a Víla Žlutěnka – Zvíře v nás, vítězná kniha projektu Kde končí svět

Účastníci turnovského místního kola
Účastníci turnovského místního kola

Úspěšní vypravěči turnovského místního kola
Úspěšní vypravěči turnovského místního kola

Přehlídka vypravěčů je ojedinělým projektem v rámci České republiky s dlouhodobou tradicí a po celých patnáct let si projekt získává kladné ohlasy především od rodičů a pedagogů.

Projekt vznikl za spolupráce Klubu dětských knihoven Libereckého kraje a tří regionálních knihoven (v Turnově, Semilech a Jičíně). V těchto městech se také konají jednotlivá kola přehlídky v umění vyprávět.

Talentovaní úspěšní účastníci soutěže se dále po realizaci projektu účastní řady aktivit knihovny, např. Slavnosti abecedy a čtení (ukončení školního roku), Dnu čtenářů na Hradě (setkání nejlepších čtenářů a vypravěčů libereckého regionu), také recitační soutěže Poetika. Přehlídka vypravěčů je zařazena do kategorie práce s textem a dramatické výchovy v celostátním projektu Kde končí svět (ten je spojen s pasováním Rytířů řádu krásného slova v Praze).

Projekt společně organizují knihovny v Turnově, Semilech a Jičíně. Celý projekt je neziskový a je zaměřen na výchovu ke čtenářství a umění interpretace textů. Projektu se účastní přibližně dvě stě účastníků. Tato akce si již v předchozích letech získala svou prestiž, aktivně se účastní a zapojují především základní školy.

Autorkou fotografií je Eva Kordová (fotografie pocházejí z archivu kulturních pořadů Městské knihovny Antonína Marka Turnov).

Komentáře k článku