Kulturní festival Literární jaro ve Vsetíně 2018

Festival Literární jaro se letos konal ve Vsetíně již podeváté a jako každoročně nabídl širokou škálu besed, přednášek, čtení, hudebních vystoupení a setkání se spisovateli, vědci, hudebníky a dalšími mimořádnými umělci a osobnostmi společenského života.

V letošním ročníku nechybělo několik scénických čtení jak pro dětské, tak pro dospělé diváky: Macourkovy pohádky v podání Divadla Pierrot nebo Divadlo MALÉhRY a Literární salon Barbory Seidlové a Daniely a Nikoly Zbytovské.

Scénické čtení v podání Divadla MALÉhRY

Scénické čtení v podání Divadla MALÉhRY
Scénické čtení v podání Divadla MALÉhRY

Letošní ročník byl v několika besedách věnován i bezpečnostní a vojenské tematice, při kterých si pozornost získali gen. Ing. Andor Šándor, Luděk Hromada, voják a humanista působící v Iráku a v Afghánistánu, nebo mjr. Ing. Filip Smolík.

Jako již tradičně nechyběly ani přednášky z oblasti vědy. Pozvání přijali Dr. Michael Londesborough, RNDr. Petr Kápovský, Mgr. Jana Machalická či Mgr. Vojtěch Patkóš, Ph.D. Obohacující byla i přednáška s renomovaným českým psychologem PhDr. Mgr. Jeronýmem Klimešem, Ph.D.

Svůj příběh Češky, která byla ve věku čtrnácti let spolu se svou matkou a devítiletou sestrou v květnu 1945 odvlečena sovětskou tajnou službou do ruského pracovního tábora na Sibiři, zachycený také v knize Krvavé jahody, představila Věra Sosnarová.

Beseda s Věrou Sosnarovou

Beseda s Věrou Sosnarovou
Beseda s Věrou Sosnarovou

Studenti na besedě
Studenti na besedě

Věra Sosnarová vepisuje do své knihy věnování
Věra Sosnarová vepisuje do své knihy věnování

Literárním svátkem byla beseda a autorské čtení s Jáchymem Topolem, který svým vypravěčským uměním zaujal jak dospělé posluchače, tak mladou generaci. Četl z knihy Citlivý člověk a čtení zpestřil i příběhy a vzpomínkami ze svého života.

Jáchym Topol

Jáchym Topol

Jáchym Topol
Jáchym Topol

Veliký ohlas měla beseda s osobitým malířem, autorem komiksů a tvůrcem knih Pavlem Čechem.

Pavel Čech
Pavel Čech

Pavel Čech s dětmi

Pavel Čech s dětmi

Pavel Čech s dětmi
Pavel Čech s dětmi

Pavel Čech s fanynkou
Pavel Čech s fanynkou

O závěr festivalu se postaral vrchní zemský rabín, dramatik, spisovatel, náboženský myslitel a někdejší disident Karol Sidon.

Literární jaro je významnou kulturní událostí, doprovázenou výstavami, hudebními programy a odbornými workshopy. Spolupracujeme s Britskou radou, Židovským muzeem, s Českým centrem Mezinárodního PEN klubu a dalšími organizacemi.

Na pořádání spolupracovaly Masarykova veřejná knihovna Vsetín a Nadace Masarykova gymnázia Vsetín (za podpory Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín).

Záštitu nad devátým ročníkem festivalu převzali hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek a básník a písničkář Jiří Dědeček, předseda Českého centra PEN klubu.

Poděkování patří také dalším partnerům a donátorům, bez jejichž podpory bychom festival nemohli uskutečnit: Státnímu fondu kultury ČR, Zlínskému kraji, Městu Vsetín, firmě Austin Detonator, Britské radě a dalším.

Fotografie pocházejí z archivu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Komentáře k článku