Noc literatury 2018 v Pelhřimově

Městská knihovna Pelhřimov se letos druhým rokem připojila k akci Noc literatury, kterou organizují Česká centra ve spolupráci s dalšími subjekty. V roce 2012 se k projektu připojil také SKIP. Prvních šest let bylo možné se Noci literatury zúčastnit pouze v  Praze, ale od roku 2013 se začalo číst i na dalších místech České republiky. Dnes jejich počet přesáhl padesátku a jsou zastoupena velká i menší města.

Celá akce, pojatá jako velký literární happening, nabízí široké veřejnosti příležitost seznámit se netradičním způsobem s tvorbou současných evropských spisovatelů. Její atraktivitu umocňují vybraná místa, která nejsou vždy běžně přístupná, a také interpreti. Ti jsou vybíráni z řad známých osobností regionu a celý večer zpestří originalitou projevu.

Noc literatury se pravidelně koná v předvečer zahájení největšího českého knižního veletrhu – Světa knihy, což letos vyšlo na středu 9. května. Výchozím místem v Pelhřimově byla městská knihovna, kde byl na šestou hodinu večerní naplánován začátek. Po milém přivítání a úvodním slovu vedoucí knihovny se jako první čtení ujal Mgr. Karel Kratochvíl, učitel Gymnázia v Pelhřimově, který se mj. autorsky podílel na Knize o koupi pelhřimovského statku. Jím vybraná oceňovaná kniha Všechno, co si nepamatuju švédského autora s arabskými kořeny Jonase Hassena Khemiriho se zabývá nejen láskou a přátelstvím v současné multikulturní Evropě, ale hlavně určitou deformací paměti při ztrátě milované osoby. K. Kratochvíl si vybral a okomentoval několik úryvků ze zmiňované knihy, které posluchačům přiblížily některé z hlavní postav a zároveň klíčové momenty děje. Výsledkem bylo příjemné a zasvěcené seznámení s tímto románem. Po krátké diskuzi a občerstvení se celá skupina přemístila do kaple sv. Kříže – Kalvárie.

V knihovně
V knihovně

V sedm hodin nastal čas pro dalšího interpreta, kterým byla Mgr. Jaromíra Jirků. Oblíbená pedagožka druhého stupně ZŠ Komenského v Pelhřimově se aktivně věnuje práci s dětmi, které vede k tomu, co je jí nejbližší, a to je poezie a folklor. To se ostatně projevilo i na velice působivém a posluchačsky atraktivním projevu, který byl podtržen úžasnou akustikou Kalvárie. Během chvilky se posluchači ponořili do děje knihy Jmenuju se Leon od britské autorky Kit de Waalové a nechali si devítiletým chlapcem Leonem vyprávět dojemný příběh rozdělených sourozenců, který vychází z autorčiných vlastních zkušeností, neboť se profesně věnuje trestnímu a rodinnému právu.

V kapli sv. Kříže
V kapli sv. Kříže

Závažné téma zaznělo i na posledním místě celého happeningu – v kostele sv. Víta, kde od osmi hodin vystupoval oblíbený opat Želivského kláštera PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek, O.Praem. Kniha Pamatuješ, mami? polské básnířky, spisovatelky a fejetonistky Anny Jankové je autobiografií spojující osobní svědectví s univerzální výpovědí o lidské krutosti. Citlivě vybrané ukázky J. Šimek obohacoval svými četnými komentáři a tím důstojně ukončil celou akci.

V kostele sv. Víta
V kostele sv. Víta

Ukončil vlastně ale pouze její oficiální část, neboť při odchodu lidé živě diskutovali o tom, co si poslechli, či o místech, která měli možnost navštívit. Navíc pro mnohé z nich předčítání přeneslo do dětských let, kdy si jej často užívali.

Autorkou fotografií je Dagmar Konvičná z Městské knihovny Pelhřimov.

Komentáře k článku