Workshop Jak na generaci Z

Zpráva hodnotící workshop Jak na Generaci Z začíná slovy „Pavučina sdílení“. Právem se ptáte, co znamená slovní spojení Pavučina sdílení. Jedná se o sekci středočeského regionu SKIP, která nabízí platformu pro výměnu zkušeností knihovníků pracujících s dospělými (či dospívajícími) čtenáři. Je určena nejen členům SKIP, na práci sekce se může podílet kdokoliv (dokonce nemusí být ani z našeho regionu). Musí však mít zájem o zkvalitňování práce s výše uvedenou cílovou skupinou. Cílem této sekce, která vznikla v roce 2015, je snaha o vytvoření prostoru umožňujícího vzájemnou výměnu názorů a navázání osobních vazeb a vztahů. Naší vizí je vytvořit bezpečný prostor, kde se nebojím zeptat, a vím, koho se zeptat. Více se o této sekci můžete dozvědět na webu SKIP.

Každý rok organizujeme jedno setkání zaměřené na práci s dospívající a dospělou veřejnosti. Každé se koná v jiné knihovně s jinou tematikou. Letos byli středočeští knihovníci pozváni do Knihovny Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Cílem akce, kterou finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, bylo představit úspěšný seminář připravený pro studenty gymnázia, v rámci kterého jsou studenti seznamováni se způsoby, jak napsat správně seminární práci. Vzhledem k tomu, že gymnazisté dostávají ve druhém ročníku zadáno téma práce, kterou odevzdají v ročníku čtvrtém, je tato lekce informačního vzdělávání žádaným doplněním výuky. Přítomní knihovníci byli rozděleni do skupin a na vlastní kůži prošli zkrácenou verzí lekce.

Kolegyně z čelákovické knihovny hodnotily workshop těmito slovy: „Workshop, který připravili pracovníci Knihovny Eduarda Petišky, byl pro nás velice přínosný. Některé předvedené metody aplikujeme do vlastní práce a použijeme je při aktivitách nejen se studenty v naší knihovně.“

V následné diskuzi došlo k výměně zkušeností (pozitivních či negativních) s prací fse studenty z různých typů škol. Průvodci programu byli Michal Kovář a Michela Baštecká.

Po polední přestávce následovala přednáška MUDr. Jany Peclové, která se nám pokusila rozkrýt povahové a vztahové rozdílnosti jednotlivých generačních skupin. Její poutavý seminář plný názorných příkladů osvětlil přítomným chování generace Z, které je pro příslušníky generace X a Y někdy nepochopitelné. Musíme si především uvědomit, že se jedná o generaci, která od narození žije v digitálním světě a považuje ho za zcela nezbytnou součást svého života. Jestliže se ve své práci zaměříme na specifika chování a myšlení dospívajících (tedy právě generace Z), určitě lépe pochopíme jejich vzdělávací potřeby a budeme schopni pro ně připravit knihovnické programy přínosné pro jejich další studium i život. Pevně věříme, že budeme v naší práci s touto věkovou skupinou úspěšní.

Přednáška Jany Peclové

Přednáška Jany Peclové
Přednáška Jany Peclové

Domníváme se, že odborná setkání jsou pro práci knihovníků nesmírně důležitá. Účastníci si odvážejí nové poznatky, se kterými mohou dále pracovat, ale také navazují ničím nenahraditelné osobní kontakty.

Pavučina sdílení bude na své podzimní schůzce připravovat seminář na rok 2019 zaměřený na práci s dospělým čtenářem. Témat se nabízí mnoho: akvizice či budování fondů pro tuto cílovou skupinu a jejich propagace, charta služeb, čtenářské kluby, ochrana osobních údajů a mnohá další.

Fotografie pocházejí z archivu Knihovny Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.

Komentáře k článku