Regionální valná hromada pražské organizace SKIP v roce 2018

Dne 19. dubna 2018 proběhla v zasedací místnosti Národní knihovny ČR regionální valná hromada pražské organizace SKIP, které se zúčastnilo 68 jejích členů.

Účastníky přivítala předsedkyně pražské organizace SKIP Mgr. Lenka Maixnerová. V úvodu zazněla odborná přednáška o portálu Knihovny.cz, kterou připravila PhDr. Iva Zadražilová z Moravské zemské knihovny a přednesla L. Maixnerová. V přednášce byla mj. zdůrazněna základní myšlenka portálu, tedy umožnit přístup ke službám, fondům a informacím o českých knihovnách z jednoho místa, a zmíněn byl i např. aktuální počet zapojených knihoven (v době konání přednášky jich bylo 24).

Účastníci schválili výroční zprávu a čerpání rozpočtu pražské organizace SKIP za rok 2017 a vzali na vědomí zprávu dozorčí komise. Následovalo představení plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2018.

Účastníci pražské regionální valné hromady (foto: Kateřina Nekolová, Národní knihovna ČR)
Účastníci pražské regionální valné hromady (foto: Kateřina Nekolová, Národní knihovna ČR)

Všechny dokumenty vztahující se k valné hromadě (výroční zpráva za rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018, hospodaření za rok 2017, plán činnosti na rok 2018, usnesení valné hromady) jsou dostupné na webu pražské organizace SKIP. Všichni zúčastnění obdrželi voucher na veletrh Svět knihy 2018.

Komentáře k článku