Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka v Obecní knihovně v Pavlovicích u Přerova

Jsme malá obec na Přerovsku, ale máme u nás základní školu a ve spolupráci s ní naše knihovna realizuje již poněkolikáté projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Každý ročník má jiná témata. Stejná zůstává jen knihovnická lekce. Od roku 2008 jsem účastnicí setkání knihovníků Co venkovské knihovny umějí a mohou a také získávám vědomosti z akcí Vědecké knihovny v Olomouci. Jsem totiž neprofesionální knihovník a tam jsem vždy načerpala potřebné náměty. Potom už se vše začíná prolínat a program na jakoukoli akci je na světě, zvláště když máte dobré zázemí, podporu obce a dobrou spolupráci s kolegyněmi z útvaru regionálních funkcí Městské knihovny v Přerově.

Na začátku října 2017 přišli prvňáčci na knihovnickou lekci. Potěšilo mě, že všem dětem doma čtou rodiče, sourozenci nebo prarodiče. Prohlédli si všechny prostory knihovny a nejvíce je zaujaly vystavené knížky. Stálý fond je pravidelně doplňován z dotací obce novými tituly. A co schází, doplníme prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Knihovnická lekce
Knihovnická lekce

Při vánoční návštěvě jsme zhotovili zápich se sněhovou vločkou. Děti hledaly na knihách písmena, která už znají. Přečetli jsme hodně pohádek a zasmáli se u hádanek. Návštěvu jsme zakončili čajovým dýchánkem a sladkostí. Podle dětí náš knihovnický čaj nemá chybu.

Pohádky a hádanky
Pohádky a hádanky

V lednu se prvňáčci do knihovny doslova doklouzali. Všude byl čerstvě napadaný sníh, tak nám přišel vhod teplý čaj. Četli jsme si o zimě, děti na zahřátí zazpívaly Kalamajku a recitovaly zimní básničky. Přečetla jsem jim úryvek z Knížky pro prvňáčka Radka Malého Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky. Jako dárek si každý odnášel brožurku Miloše Kratochvíla Čas klaunů a sněhuláků.

Na besedu se spisovatelem jsme pozvali paní Marii Henslovou, účastnici dílen tvůrčího psaní Evy Hauserové. Ta věnovala naší knihovně všechny vydané tituly z tvůrčího psaní. Dětem přinesla ukázat své oblíbené dětské knížky. Zaujala je vyprávěním o své spisovatelské činnosti a tom, jak vzniká kniha.

Beseda s paní spisovatelkou
Beseda s paní spisovatelkou

Na březnové návštěvě jsme se dohodli, že budeme připravovat oblíbené tousty. Nejprve jsme získali informace z dětských kuchařských knížek, které máme v knihovně. Jako první jsme si podle návrhu zhotovili jablíčkový zápich se jménem. Následoval toust s kočičkou a toustové zdobené vajíčko. Zlatým hřebem tvoření byla ochutnávka zhotovených toustů.

Receptíky pro kuchtíky
Receptíky pro kuchtíky

Každý rok začátkem června pořádáme ve spolupráci se základní školou a obcí Knihovnické dopoledne. Letošní bylo věnováno 100. výročí založení republiky. Začínali prvňáčci svým prvním veřejným čtením. Tentokrát si je přišel poslechnout i Kaštánek, maskot naší obce, kterého zhotovila firma NOE na návrh žačky druhého stupně základní školy. Přišel se ujistit, že může předat Knížku pro prvňáčka na slavnostním ukončení školního roku jen dobrým čtenářům. Následovala prezentace každé třídy, kroužku čtenářské gramotnosti, pohádka O Sněhurce (dramatický kroužek), vyhlášení nejlepších čtenářů a sladká tečka – perník se šlehačkou a knihovnický čaj.

Přípomínka 100. výročí vzniku republiky
Přípomínka 100. výročí vzniku republiky

První veřejné čtení
První veřejné čtení

Kaštánek, maskot obce
Kaštánek, maskot obce

Knížku pro prvňáčka předával Kaštánek při příležitosti slavnostního ukončení školního roku.

Kaštánek předává Knížku pro prvňáčka

Kaštánek předává Knížku pro prvňáčka

Kaštánek předává Knížku pro prvňáčka

Kaštánek předává Knížku pro prvňáčka
Kaštánek předává Knížku pro prvňáčka

Prvňáčci s Kaštánkem
Prvňáčci s Kaštánkem

Žáčci jako každoročně dostali i prázdninový úkol. Tentokrát mají za úkol přečíst knížku Bráchova bota autorky Evelíny Koubové s ilustracemi Radky Kielbergerové, aby je na začátku příštího školního roku mohla Písmenková víla pasovat na Rytíře čtení.

Každé setkání s prvňáčky je nezapomenutelné, zvláště když je nenecháte v pasivitě a připravujete program i podle jejich nápadů a přání.

Tento ročník Knížky pro prvňáčka je za námi a my už se těšíme na ten další.

Ještě bych chtěla doporučit knihovnicím v malých knihovnách, aby dostaly odvahu a zapojily se do akcí, které nabízí SKIP. Všem to přinese nevšední zážitky. Mluvím z vlastní zkušenosti. Své civilní povolání (konstruktér) jsem měla ráda, ale knihovnické akce vnesly do mého života nový rozměr.

Mám štěstí, že mě podporuje a pomáhá mi manžel, pro kterého se stala knihovna také srdeční záležitostí. V naší knihovně pracuji 33 let. Tato práce mi hlavně v posledních letech přináší energii, která se promítá do dalších akcí, jež připravujeme pro všechny věkové kategorie našich čtenářů a návštěvníků.

Přeji všem krásné prožitky při knihovnické činnosti.

Autorem fotografií je Jiří Sklenář.

Komentáře k článku