Novou Velkomoravskou knihovnicí je Jana Šubrová

Stalo se dobrou tradicí oceňovat v řadách SKIP příkladnou práci kolegů, kteří mají ke své vlastní práci ještě dostatek energie a nadšení, jimiž nezištně přispívají k nejen k rozvoji našeho spolkového života, ale také dobrého jména knihoven ve společnosti.

Letošní osmičkový rok se stal vítanou příležitostí ocenit u příležitosti konání jarního termínu regionálního kolegia SKIP Velká Morava a zejména při příležitosti veřejné panelové diskuze Knihovna – věc veřejná kolegyni, která celý svůj profesní život zasvětila práci na poli knihovnictví a současně se významně zasloužila o propagaci dobrého jména našich knihoven v zahraničí.

Zahájení kolegia
Zahájení kolegia

Vít Richter na kolegiu
Vít Richter na kolegiu

Prestižní regionální ocenění Velkomoravský knihovník / Velkomoravská knihovnice převzala z rukou PhDr. Víta Richtera, ředitele Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, Jana Šubrová, dlouholetá členka regionální organizace SKIP Velká Morava, která působí od roku 2004 na pozici vedoucí služeb ústřední knihovny a současně jako členka vedení Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

Nominace Jany Šubrové na udělení ocenění
Nominace Jany Šubrové na udělení ocenění

Předávání ocenění Janě Šubrové, gratuluje Vít Richter
Předávání ocenění Janě Šubrové, gratuluje Vít Richter

J. Šubrová vede klub seniorů při Knihovně Jiřího Mahena v Brně, kde působí i jako trenérka paměti. V její dramaturgii je také každoroční příprava programu Muzejní noci coby neodmyslitelné součásti programových aktivit Knihovny Jiřího Mahena v Brně, která se do této celostátní akce zapojila jako jedna z prvních knihoven.

Významný přínos J. Šubrové však tkví na poli mezinárodní spolupráce a rozvíjení mezinárodního partnerství. Příkladný je její osobní podíl na budování přátelských vztahů mezi Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a poznaňskou Knihovnou Raczyňskych a šíření dobré pověsti města Poznaně v České republice, za které v roce 2015 převzala z rukou primátora města Poznaně nejvyšší ocenění města Poznaně – Za zásluhy o město Poznaň. V roce 2016 se stala laureátkou Ceny města Brna za mezinárodní spolupráci města Brna. Ocenění převzala od primátora města Brna Ing. Petra Vokřála.

Z nominačního textu, jehož autorkou je Ing. Libuše Nivnická, vybíráme:

„Je jednou z těch, kteří jsou hrdí na svou profesi i SKIP, a svým každodenním činěním to dokazuje. Jen tak jakoby mimoděk z ní sálá neutuchající energie, schopnost motivovat druhé, být přátelskou a zároveň spravedlivou šéfovou. Vše, co činí, dělá s maximálním nasazením a odpovědností. I tam, kde by mohla věci svěřit druhým, se chce vždy osobně přesvědčit, že věci klapou a nikdy neváhá přiložit ruku k dílu, a to i na úkor svého soukromého času. Najdete ji tak u klíčových manažerských rozhodnutí stejně tak jako u trpělivé diskuse se seniory či pobíhající s židlemi v ruce při přípravě kulturního programu.“

J. Šubrovou nominovala regionální organizace SKIP Velká Morava na cenu Velkomoravský knihovník / Velkomoravská knihovnice zejména za celoživotní přínos knihovnické profesi, za profesionální i osobní kvality, které jsou příkladem všem kolegům, a za šíření dobrého jména českého knihovnictví v zahraničí.

Paní Jano,
přejeme Vám zejména hodně pěkných zážitků s knihovnami a v knihovnách nejen v regionální organizaci Velká Morava. Jsme na Vás právem pyšní.

Autorkou fotografií je Kateřina Janošková z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Komentáře k článku